Začíname s miningom ( časť 1.) – Prečo mining?

Seriál článkov o skúsenostiach.  Od nápadu po realizáciu.

V júni 2018 bol odštartovaný projekt “Kryptomeny pre laikov”, s cieľom sprístupniť kryptomeny bežným ľuďom tým najjednoduchším spôsobom.
Stačí k tomu DiGiPAY plastová kartička, regulérna peňaženka Bitcoin /paper wallet/ s obsahom príslušného množstva kryptomeny.

V kontexte sloganu “Kryptomeny pre laikov”  sa  v sérii článkov pokúsime laikom jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom objasniť problematiku ťažby kryptomien na základe vlastných skúseností.

K zabezpečeniu fungovania projektu DiGiPAY bolo nevyhnutne potrebné nájsť legálny a účtovne zdokumentovateľný  spôsob nadobúdania kryptomeny právnickou osobou.
Logickým i ekonomickým riešením tohoto problému sa javila registrácia firmy na niektorej z kryptomenových búrz v krajinách EÚ.

Cesta na burzu

Prvé kroky smerujúce k tomuto cieľu boli urobené koncom januára 2018.
Po osobnej skúsenosti s registráciou fyzickej osoby na niekoľkých svetových kryptoburzách  to mal byť jednoduchý proces.

O pár dní sme požiadali Národnú banku Slovenska o stanovisko k regulácii činností nákup a predaj kryptomien pre klientov.
NBS vydala stanovisko, podľa ktorého tieto činnosti nepodliehajú regulácii zo strany NBS, ani zo strany Európskej centrálnej banky.

Registrácia právnickej osoby na burzách v EÚ sa však ukazovala ako problém. Spústa dokumentov, podrobný popis projektu, koneční užívatelia výhod a na konci vždy otázka, či máme licenciu NBS.

Argumentácia, nemáme a podľa stanoviska NBS ju ani nepotrebujeme, nepomohla. Ani vysvetľovanie, že preverovať pôvod peňazí klienta, ktorý si kúpi DiGiPAY kartičku s 0,001 Bitcoin je nezmysel.

Problém vyriešený?

S odstupom času sa problém vyriešiť podarilo vďaka burze Singularity-X so sídlom v Litve. Posielanie firemných peňazí na kryptomenovú burzu však bankári neradi vidia.
Človek nikdy nevie, dokedy bude bankový účet fungovať. Aj burzy majú s bankovými účtami a bankami problémy.

Mining ako prejav nezávislosti

Východiskom z núdze a cestou k úplnej nezávislosti na bankách a burzách sa ukázal mining.
Vyťažené mince sa dajú posielať rovno do peňaženiek klientov. Peniaze za predaj od klientov  sa môžu použiť na úhradu nákladov za elektrinu a splátku istiny zariadení na ťažbu.

Nie je potrebné posielať opakovane peniaze na burzu k nákupu ďalšej kryptomeny.

Čo sa ťažiť dá a čo nie

Denne sťahujeme online dáta o obchodovaní s 1 900 kryptomenami.  Pozreli sme na tie, ktoré sa ťažiť dajú.  Je ich približne 450.

Celkový denný obrat predstavuje aktuálne  58 % celého 24h $Volume. To je celkom slušné číslo.

Market Cap nás nezaujíma. Je to vymyslená pseudohodnota niečoho, čo reálne v prípade kryptomien neexistuje.

Nie je všetko zlato, čo sa ťaží 

Už letmý pohľad na tabuľku naznačuje, že to až také jednoduché s výberom mince  nebude.

  • 90 % denného objemu v USD zabezpečujú iba 4 tituly – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash a Litecoin
  • obrat nad jeden milión USD má iba 23 mincí zo 450
  • takmer polovica všetkých vybraných titulov nemá na burzách sledovaných CoinMarketCap za posledných 24 hodín žiaden obrat

Likvidita je problém celého kryptotrhu.  Denné súčtové miliardy dolárov sú reprezentované v drvivej väčšine vzájomnými výmenami mincí a nie skutočnými obchodmi za fiat.

Iba dvesto mincí z celkového počtu 1900 má aktuálny denný objem obchodov nad jeden milión USD.

Okruh záujmových mincí sa nám výrazne zúžil z titulu nízkej likvidity, t.j. permanentnej (ne)schopnosti zameniť mincu za inú a v konečnom dôsledku za fiat.

A to sme sa ešte nezaoberali otázkami ekonomickej efektívnosti ťažby.

Pokračovanie  –  Náklady Eur/CZK