Pravidlá

Nákup kryptomeny/dobitie peňaženky

/ceny v stĺpci “BTC Bitcoin” USD, EUR prevzaté zo služby GOOGLEFINANCE/

 

Stiahnuť  tabuľku v PDF

1. PRAVIDLÁ dobitia EUR peňaženky

EUR peňaženka je prázdna peňaženka s kupónom vo výške 50 € a 100 € na nákup kryptomeny. Zákazník sa môže sám rozhodnúť v akom dátume /podľa vývoja kurzu meny/ dá pokyn na presun kryptomeny do EUR peňaženky, alebo ľubovoľnej inej Bitcoin peňaženky.

Kupón sa aktivuje pomocou aktivačného kódu, nachádzajúceho sa pod stieracím políčkom vpravo dole, na zadnej strane peňaženky, viď obrázok :

Po zotretí stieracieho políčka, pošlite aktivačný kód  spolu s foto prednej i zadnej strany peňaženky v prílohe emailu na adresu crypto@uversms.sk.

Na foto zadnej strany peňaženky  musí byť zreteľný/čitateľný odhalený aktivačný kľúč.

Na foto prednej strany peňaženky musí byť zreteľná/čitateľná verejná adresa peňaženky.

Do predmetu emailu napíšte “Aktivácia”

Príslušné množstvo meny bude zaslané do peňaženky najneskôr do 24 hodín /iba v pracovné dni/ od obdržania emailu s aktivačným kódom podľa aktuálneho kurzu v čase prevodu meny.

Odoslaním aktivačného kľúča dáva zákazník „výslovný pokyn“ k navýšeniu obsahu peňaženky podľa vyššie uvedenej tabuľky stĺpec “BTC BITCOIN”, platnej najneskôr v nasledujúci pracovný deň  od obdržania emailu s platným aktivačným kľúčom, v čase prevodu kryptomeny.

Zákazník si je vedomý veľkej volatility cien kryptomien, ktoré sa môžu v priebehu 24 hodín meniť v rozsahu desiatok percent.

Po dobití peňaženky bude presný počet kusov meny zákazníkovi oznámený emailom.

Aktivačný kód k dobitiu peňaženky kryptomenou je potrebné zaslať do 6 mesiacov od zakúpenia peňaženky.  Po tomto termíne kupón na dobitie peňaženky zaniká .

Pre dobitie peňaženky t.j. presun príslušného množstva kryptomeny do peňaženky platí vyššie uvedená tabuľka stĺpec “BTC Bitcoin”, v závislosti od zvoleného druhu meny a hodnoty EUR peňaženky.

Aktivačný kľúč je možné  použiť jeden krát na jednorazové navýšenie obsahu peňaženky v hodnote kupónu.

Po dobití peňaženky bude presný počet kusov meny zákazníkovi oznámený emailom.

2. PRAVIDLÁ na dobitie peňaženky DiGiPAY kupónmi 

Bez ohľadu na to, v akej forme kryptomenovú peňaženku vlastníte, po objednaní kupónu DiGiPAY a obržaní platby na  bankový účet predávajúceho, najneskôr v NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ pošleme do vašej peňaženky zvolenú kryptomenu s množstvom podľa zaplatenej čiastky v Eur. Viď tabuľka vyššie, platná v čase prevodu kryptomeny.

Z uvedeného dôvodu je potrebné do poznámky k objednávke DiGiPAY kupónu uviesť verejný kľúč peňaženky , ktorú je potrebné dobiť/červený rámik na obrázku/ , alebo číslo peňaženky DiGiPAY /zelený rámik na obrázku/ :

Ak peňaženku ešte nemáte a objednávate ju spolu s kupónmi, nechajte pole prázdne. Kupóny budú použité k jednorazovému navýšenie obsahu peňaženky v objednávke.

V prípade objednávky viac  kupónov rôznej hodnoty, bude zaslané do peňaženky množstvo kryptomeny zodpovedajúce celkovej výške objednávky kupónov.

Jedna objednávka DiGiPAY kupónov môže slúžiť iba k jednorazovéme dobitu jednej peňaženky v hodnote kupónu.

Zaplatením objednávky DiGiPAY kupónu dáva zákazník “výslovný pokyn” k navýšeniu obsahu peňaženky podľa vyššie uvedenej tabuľky stĺpec “BTC BITCOIN”, platnej najneskôr v nasledujúci pracovný deň  od obdržania platby, v čase prevodu kryptomeny.

Zákazník si je vedomý veľkej volatility cien kryptomien, ktoré sa môžu v priebehu 24 hodín meniť v rozsahu desiatok percent.

Po dobití peňaženky bude presný počet kusov meny zákazníkovi oznámený emailom.

3. PRAVIDLÁ na SPORENIE 

Majitelia DiGiPAY peňaženiek si môžu  navyšovať  množstvo kryptomeny podľa vlastného uváženia v  ľubovoľnom čase a zvolenej hodnote. 

K dobitiu peňaženky je potrebné zaslať niektorú sumu Eur uvedenú v tabuľke vyššie /od 30 do 1000 €/  na bankový účet predávajúceho. Do poznámky je potrebné uviesť „kupa“ medzera „názov kryptomeny“ medzera „číslo peňaženky“. 

Číslo peňaženky je uvedené na prednej strane peňaženky pod dátumom.

Priklad vyplnenia poznámky v platobnom príkaze : „kupa Bitcoin BMY106“ alebo „kupa Bitcoin B100€1106“ variabilný symbol : „9“

Bankové spojenie :  TATRA BANKA A.S.

Číslo účtu : 2947061868/1100

IBAN :  SK22 1100 0000 0029 4706 1868

Predávajúci  použije finančné prostriedky na nákup krytomeny podľa vyššie uvedenej tabuľky stĺpec “SPORENIE” , platnej v nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby, v čase prevodu kryptomeny do peňaženky zákazníka.

Odoslaním platby na účet predávajúceho dáva zákazník “výslovný pokyn” k navýšeniu obsahu peňaženky podľa vyššie uvedenej tabuľky, stĺpec “SPORENIE” platnej najneskôr nasledujúci pracovný deň  od obdržania platby, v čase prevodu kryptomeny. 

Zákazník si je vedomý veľkej volatility cien kryptomien, ktoré sa môžu v priebehu 24 hodín meniť v rozsahu desiatok percent.

Vysvetlivky k tabuľke :

V prvom riadku je dátum a čas poslednej aktualizácie tabuľky.

Ďaľší riadok začína aktuálnym kurzom amerického dolára voči Eur.  Napr. “1,234 $/€” znamená, že za jedno Euro dostaneme 1,234 amerického dolára /bez poplatkov/

V riadku “Eur” v stĺpci “BTC Bitcoin”  je aktuálna cena kryptomeny. V stĺpci “Sporenie” je cena pre službu  “Sporenie”

V ďalších riadkoch sú uvedené príklady počty kusov meny, ktoré môžete získať na základe DiGIPAY kupónov, kupónov EUR peňaženky a v programe Sporenie.

Ceny, poplatky:

Za dobitie peňaženky neplatíte žiadne poplatky.

Ako zadať verejný kľúč peňaženky do objednávky vysvetlenie