2018-09-27 Weiss Ratings

Posledný septembrový týždeň v dátach z kryptobúrz nevykazoval žiadne mimoriadne udalosti.

Bitcoin sa potácal v 9 percentnom pásme  rozdielu maximálnej a minimálnej ceny  s hodnotami  6382 až 6785 USD.

Ani favorit predošlého týždňa XRP sa k pozoruhodným výsledkom reprezentovanými číslami nedopracoval.  Veľmi podobne sú na tom aj ostatné altcoiny. A tak sme ani nečakali nejaké prevratné zmeny v ratingoch.

Napriek tomu analytici Weiss Rating boli veľmi optimistickí a zvýšili rating až šiestim minciam, čo sme už dávno nevideli. Obzvlášť, keď zároveň nedošlo k zníženiu ratingu žiadnej kryptomeny.

Do pásma C+ postúpili so zlepšeným ratingom :

Do pásma C- pribudol so zlepšeným ratingom  :

Do pásma D+ postúpili so zlepšeným ratingom :

Celkový počet hodnotených mincí stúpol na 108, pridaním 178 CS Credits (143)11D *  do pásma D.

Zaujímavosťou je zhoda v  relatívne vysokom hodnotení  WCR a CCID  v prípade Komodo.  Obidve agentúry  ho zaraďujú  do top 15. V CCID ratingu bol  dokonca v auguste Komodo na treťom mieste, v septembrovom na ôsmom.

Dobrou správou je, že za WCR zvýšením ratingov 6. mincí je celkové zlepšenie investičných parametrov  Riziko/Odplata.

Vývoj v ratingových pásmach v časovej osi  zobrazuje nasledovná tabuľka :

Viac informácii o spôsobe WCR hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

Poznámka : v článku sa vyskytujú názvy mincí s klikateľným odkazom na  stránku mince  na CoinMarketCap.com v štruktúre :

  • poradové číslo mince podľa Market Cap
  • skratka + názov mince
  • počet mincí v obehu v miliónoch v zátvorkách
  • aktuálny WCR rating + posledná zmena
  • ak existuje CCID rating nasleduje číslo s desatinnou čiarkou. Celé číslo znamená poradie mince v CCID  ratingu /1-33/, desatinná časť čísla znamená počet bodov CCID
  • dvojbodka, ak sa obchoduje na Binance
  • hviezdička, ak sa minca neťaží

ZDROJ: