COVID-19 Slovensko 7/14 dní

Grafy sú spracovávané z dát online, chvíľu to trvá. Údaje sú o PCR pozitívnych a PCR testoch.

7 dní Slovensko (2x) :

14 dní Slovensko (5x) :

Slovensko a Česká republika (3x) :

Slovensko a Nemecko (1x):

Slovensko a Izrael podľa počtu dní od obmedzenia mobility (4x):

Slovensko a Taliansko (1x):