COVID-19 Slovensko a svet

Slovensko a Česko v porovnaní so všetkými štátmi Európy a sveta.

Obrázky sú vzory grafov. Po kliknutí sa zobrazí aktuálny interaktívny graf.

Ak po zobrazení interaktívneho grafu váš mobil neumožňuje návrat sem, použite prehliadač Opera.

Európa prehľady

Európa + vybrané krajiny

SVET

Teritoriálne prehľady výskytu. 10 najviac postihnutých krajín

Slovensko a Česko vo svetovom prehľade podľa rozsahu testovania.

Nasledujúce grafy sú spracovávané online z údajov postupne prichádzajúcich z jednotlivých krajín do databázy WHO. SR + ČR údaje môžu byť v priebehu dňa oneskorené.

Svetové údaje sú kompletné na poludnie za predošlý deň.