Publikované

Ranné správy v obrázkoch

 

 

K včerajšiemu dňu  je priemerné denné množstvo zobchodovaných Bitcoin tento mesiac na najnižšej úrovni za posledných 11 mesiacov. Oproti septembrovým priemerným hodnotám  pokles o 10 percent :

Včera dosiahla  priemerná hodnota poklesu ceny  sledovanej vzorky 23 mincí  najvyššiu  úroveň v roku 2018. Aktuálne ceny  predstavujú v priemere iba 18,6 %  januárových maximálnych hodnôt:

Obchody na menových pároch reálnych mien – fiat

Podiel obchodov v ozajstných menách je aktuálne na úrovni 17,2 percenta, čo je približne obvyklá denná hodnota.  Zvyšné obchody sú výmeny medzi hruškami, jablkami a altcoinmi.

Tether je dlhodobo trhová dvojka za Bitcoin v 24(h) $Volume.  Napriek tomu, že je údajne krytý americkým dolárom, investori do neho ozajstné papierové peniaze príliš nenalievajú:

 

Možno nemáme o Tether všetky dáta. Sledujeme online obchody s fiat iba pároch USD, EUR, JPY, KRW, GBP, RUB.

Maďarský forint, ani venezuelský starý, či nový bolivar medzi nimi nie sú.

 

Nenechajte si pokaziť deň nejakými obrázkami, či číslami. „Není ješte všem dnům konec“.

Dobré ráno všetkým

Publikované

Začíname s miningom ( časť 3.) – Náklady USD

 

Seriál článkov o skúsenostiach. Od nápadu po realizáciu

Minulá časť seriálu bola venovaná prevádzkovým nákladom ťažby kryptomien. Uviedli  sme spôsob výpočtu prepočítanej ceny elektrickej energie na jedno zariadenie za deň.  Na jej základe vyčíslili v tabuľkách dennú spotrebu elektrickej energie  v Eur a českých korunách v závislosti od príkonu zariadenia.

Náklady v USD /americký dolár/

Pre sledovanie efektívnosti miningu je kľúčový prepočet prevádzkových nákladov ťažby na americké doláre. Ceny kryptomien sa uvádzajú primárne v tejto mene.

Tabuľka zobrazuje údaje prepočítané aktuálnym kurzom USD/EUR a USD/CZK prevzatými zo služby Google Finance v čase pridania článku.
Po kliknutí na obrázok sa zobrazia online aktualizované údaje s platnými kurzami v čase kliknutia.

Z formálneho hľadiska je USD tabuľka iba jednoduchým prepočtom Eur a CZK na doláre. Jej praktický význam  je však oveľa väčší.

V konečnom dôsledku je výsledkom miningu určité množstvo kryptomeny, ktorej hodnota sa uvádza v USD.
Cena kryptomeny je v časovej osi premenlivá, rovnako ako kurz Eur/USD.

Limitné denné výnosy

Tabuľka USD dáva odpoveď na tzv. limitné denné výnosy ťažby. Za limitné denné výnosy ťažby považujeme situáciu,
keď výnos z predaja kryptomeny vyťaženej za 24 hodín v USD, je rovný nákladom na elektrickú energiu za 24 hodín v USD.

Napríklad zariadenie s príkonom 1000 W /riadok 26/, s cenou elektriny 0,10 €/2,58 CZK/0,11 $ za 1 kWh, má limitný denný výnos na úrovni 2,75 $.
Ak je v daný deň hodnota vyťaženej kryptomeny za 24 hodín nižšia ako 2,75 $, aktuálne vyrábame stratu. V opačnom prípade zisk.

Uvedené platí za situácie každodenného speňažovania vyťaženej kryptomeny do fiat, t.j. klasických peňazí.

Údaje v tabuľke platia bez ohľadu na to, aká kryptomena sa ťaží.

 

Vysoko rizikový podnik

V praxi sa však neťažia doláre, ale konkrétna kryptomena.

Limitným denným výnosom vybraných kryptomien sa budeme zaoberať v neskorších pokračovaniach seriálu.

Výsledná hodnota denného výnosu je priamo závislá od množstva vyťaženej kryptomeny a samozrejme jej ceny.

Jednoduchý vzorec „Výnos = množstvo x cena“ má iba dve, ale za to poriadne „zašifrované“ premenné :

 • cena, ktorá sa v čase  mení rádove v desiatkach percent
 • množstvo mince vyťaženej za deň, ktoré bude neustále klesať.

A /Cena mince

Ako sa môže meniť cena v čase zreteľne ukazuje 12 mesačný graf Bitcoin :

Nasledujúci diagram znázorňuje výšku súčasných cien v percentách, oproti cenám v januári 2018.  Bitcoin s poklesom 60 percent, drvivá väčšina mincí je na tom oveľa horšie.

Celková priemerná hodnota poklesu cien mincí  sledovanej vzorky /Top 20 Market Cap + niečo s Equihash algoritmom/ je aktuálne  79 percent. A bolo aj horšie.

 

B/ Množstvo mince vyťaženej za deň

Výkon inštalovaných zariadení na ťažbu mincí každodenne narastá.  Množstvo denne vyťaženej kryptomeny však zostáva rovnaké, resp. sa znižuje po dosiahnutí medzného intervalu siete.  Napr. u Bitcoin sa znižovala bloková odmena ťažiarov na polovicu každých 210 000 blokov. Naposledy v júli 2016 na súčasnú úroveň 12,5 BTC.

Narastanie celkového ťažobného výkonu siete /Hashrate/ prináša neustále zvyšovanie obtiažnosti ťažby /Difficulty/ a zhoršovanie podmienok na získanie odmeny ťažiarov.

Zjednodušene povedané, kým obsah smetiska sa nemení, resp. sa zmenšuje, počet kohútov na ňom neustále narastá.

Nie je treba ďalšie vysvetlenia,  aby každý pochopil extrémnu rizikovosť ťažby kryptomien, v ktorej ekonomickom modely sú jedinou zaručenou istotou náklady.

Podniky na výrobu tepla, alebo verejné i domáce teplárne 

Napriek tomu biznis s mining hardwérom prekvitá.  Spotreba elektrickej energie pri ťažbe prekračuje už spotrebu menších štátov.  Iba na Bitcoin sa spáli elektriny viac, ako spotrebuje celé Írsko za rok.

Začiatkom roku Stanley Morgan odhadovala spotrebu miningu Bitcoin na rok 2018 na úrovni cca 14 TeraWatthodín.  Približne 0,6 percenta celosvetového dopytu po elektrine.

Dnešná realita je asi tak 4 x viac 

Je to seriózny biznis, alebo gambling? Čo myslíte?

Pokračovanie nabudúce témou „Stratégia“

Publikované

2018-10-04 Weiss Ratings

Mesiac september bol zatiaľ najhorším obdobím roku 2018 pre takmer všetky mince. V prvej polovici mesiaca celkové priemerné ceny poklesli až pod úroveň 20 percent januárových maximálnych hodnôt.  Výraznou výnimkou v TOP 20 Market Cap sú Binance Coin,  Eos a Bitcoin,  ktorých záverečné ceny  sa pohybovali na úrovni 56, 46, 40 percent januárových cien.

 

 

Cena Bitcoin sa denne pohybovala  v  neobvykle  neustále sa zužujúcom pásme, vymedzeným maximálnou a minimálnou cenou s osciláciou okolo 6 600 $.  V tomto trende pokračuje  aj začiatkom októbra .

Do minulotýždňového Weiss Cryptocurrency Ratings  zverejneného 4.10.2018 pribudla v pásme  D- ako 109. hodnotená minca  70 AOA Aurora (3461)12D- *

Do zatiaľ najelitnejšej  skupiny B- sa zlepšeným ratingom vrátila kryptomena 15 NEO NEO (65) 6B- R+04,108:*

NEO je tak podľa WCR v najlepšej štvorke kryptomien, čo je aj naprostá zhoda s ratingom CCID

Ďalšími mincami so zlepšeným ratingom o jeden stupeň sú :

Na rozdiel od predošlého hodnotenia, tentokrát prišli na rad aj 4 červené karty v podobe znižovania ratingov :

V aktuálnych priemerných hodnotách v jednotlivých parametroch/kritériách  ratingu k výraznejším zmenám nedošlo :

 

 

 

Viac informácii o spôsobe WCR hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

Poznámka : v článku sa vyskytujú názvy mincí s klikateľným odkazom na  stránku mince  na CoinMarketCap.com v štruktúre :

 • poradové číslo mince podľa Market Cap
 • skratka + názov mince
 • počet mincí v obehu v miliónoch v zátvorkách
 • aktuálny WCR rating + posledná zmena
 • ak existuje CCID rating nasleduje číslo s desatinnou čiarkou. Celé číslo znamená poradie mince v CCID  ratingu /1-33/, desatinná časť čísla znamená počet bodov CCID
 • dvojbodka, ak sa obchoduje na Binance
 • hviezdička, ak sa minca neťaží

ZDROJ:

Publikované

Začíname s miningom ( časť 2.) – Náklady Eur/CZK

Seriál článkov o skúsenostiach.  Od nápadu po realizáciu.

V prvej časti seriálu sme vymedzili okruh kryptomien, ktoré sa ťažiť dajú a ktoré z nich sa na kryptoburzách dajú premeniť na peniaze/fiat.

Dnes sa stručne pozrieme na základné ekonomické parametre ťažby kryptomien.

Náklady

Náklady na ťažbu sa delia na fixné náklady spojené so zaobstaraním technológie a prevádzkové náklady. V nákladoch zámerne neuvažujeme s variabilnými nákladmi spájaných vo výrobnej praxi s nákladmi na jednotku produkcie.  Produkciou v našom  prípade je vyťažená kryptomena, ktorej hodnota i množstvo sa mení v závislosti na cenovom vývoji a celkovom hashrate.  Zariadenia na ťažbu však kúria/spotrebovávajú elektrickú energiu bez ohľadu na množstvo vyťažených mincí.

Fixné náklady

Predstavujú celkovú výšku investície spojenej so zaobstaraním technológie a jej uvedením do prevádzky.  V číselnom vyjadrení sú vstupnou hodnotou pri výpočte návratnosti investície /ROI/:

 1. cena zariadenia u výrobcu/predajcu
 2. cena napájacieho zdroja
 3. dopravné náklady
 4. clo
 5. DPH ak si ju nemôžete odpočítať
 6. jednorazový poplatok za uvedenie do prevádzky /kabeláž, rozvody atď/

Prevádzkové náklady

 1. elektrická energia spotrebovaná za mesiac
 2. mesačné poplatky za umiestnenie zariadenia
 3. mesačné poplatky za správu/obsluhu zariadenia
 4. mesačné poplatky za internetové pripojenie

Elektrina za koľko?

Kľúčovým faktorom prevádzkových nákladov je cena a celková spotreba elektrickej energie.

Medzi cenami elektrickej energie sú pomerne veľké rozdiely v závislosti od subjektu odberateľa a výšky spotreby.
Je rozdiel či o ťažbe uvažuje podnikateľský subjekt, alebo občan, ktorý chce ťažiť doma.

V domácich podmienkach v SR výhodnejšie vychádza cena pri tzv. dvojtarifných sadzbách. Zistiť skutočnú, t.j. konečnú cenu za 1 kWh nie je ani zďaleka také jednoduché, ako by sa zdalo. Pomohli sme si nedávnymi reálnymi faktúrami pre dve domácnosti.

Dvojtarifná sadza – nočný prúd

 • cena/kWh pri vysokej tarife 0,0485 € bez DPH
 • cena/kWh pri nízkej tarife 0,0288 € bez DPH

Výborné/nízke ceny keby ….  neexistovali ďalšie príplatkové položky.

Z pôvodných 202,16 € bez DPH  za skutočný odber elektriny, je po zarátaní všetkých príplatkov na konci 657,71 € s DPH a stále nevieme, koľko vlastne naozaj 1 kWh stojí.

0,139 €  s DPH je pre zjednodušenie vypočítaná priemerná sadzba z  nízkej a vysokej tarify za 1 kWh .

Dvojtarifná sadza – 20 hodín nízka tarifa

 • 4 hodiny cena/kWh pri vysokej tarife 0,0537 € bez DPH
 • 20 hodín cena/kWh pri nízkej tarife 0,0319 € bez DPH

Podobne ako v predošlom prípade, máme zo 76, 21 € bez DPH  na konci sumu 286,51 € s DPH. Príplatkové navýšenie základnej ceny elektriny bez DPH  predstavuje 213 percent.

 

0,138 €  s DPH je vypočítaná priemerná sadzba z  nízkej a vysokej tarify za 1 kWh.

V ostatných prípadoch odberu elektriny domácnosťami sú ceny ešte vyššie.

V prípade umiestnenia minerov v SR do datacentier vlastnených právnickými osobami a refakturácii elektriny, treba počítať s cenami od 0,10 €/kWh bez DPH.

Denné náklady na elektrickú energiu v Eur  v závislosti od príkonu zariadenia :

 

Rovnaká tabuľka s prepočtom Eur na české koruny

Tabuľky platia rovnako pre platcov i neplatcov DPH.  Pri cene 0,10 €/kWh bez DPH nájde plátca DPH údaje v stĺpci 0,10 € a neplátca v stĺpci 0,12 €.

Pri umiestnení zariadení na ťažbu v datacentrách je potrebné počítať s ďalšími nákladovými položkami súvisiacimi s poskytovanými službami.

Prepočítaná cena elektrickej energie

Mesačné spôsoby vyúčtovania služieb  Server Housingu majú rôzne formy.  Pre ich vzájomné porovnanie je najjednoduchšie pracovať  s „Prepočítanou cenou“ za 1 kWh, ktorá obsahuje všetky nákladové položky viažúce sa k jednému zariadeniu. Znamená to započítať v prevádzkových nákladoch položky 2-4 do položky číslo 1.

Pre názornosť uvádzame prepočítané ceny vyjadrujúce skutočné náklady Server Housingu, na základe reálnych ponúk na jedno zariadenie s príkonom 620 Watt.

V tabuľke je 5  datacentier  s tromi rôznymi formami spoplatnenia služieb a univerzálnym vzorcom výpočtu prepočítanej ceny jednej kWh.

Údaje datacentra z riadku 10 v českých korunách  sú po prepočítaní na Eur v riadku 8.

Najlacnejšia slovenská prepočítaná cena elektriny z riadkov 4-7  je pre neplátcov DPH po pripočítaní DPH takmer rovnaká, ako cena elektriny v uvedených prípadoch pre domácnosti.

Jej výška predstavuje približne 0,14 €/kWh.

V porovnaní z ČR sú slovenské základné ceny elektrickej energie približne o 20 percent vyššie.

Podľa skutočnej/prepočítanej ceny kWh a príkonu zariadenia, nájdeme vo vyššie uvedených tabuľkách hodnoty denných nákladov.

O tom či je to veľa, alebo málo, sa dozviete v ďalšej časti nášho seriálu.

Ak máte vlastné datacentrum a hľadáte nájomníkov, dajte nám vedieť/pošlite ponuku. Radi ju zverejníme.

 

Pokračovanie s témou „Náklady USD“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované

2018-09-27 Weiss Ratings

Posledný septembrový týždeň v dátach z kryptobúrz nevykazoval žiadne mimoriadne udalosti.

Bitcoin sa potácal v 9 percentnom pásme  rozdielu maximálnej a minimálnej ceny  s hodnotami  6382 až 6785 USD.

Ani favorit predošlého týždňa XRP sa k pozoruhodným výsledkom reprezentovanými číslami nedopracoval.  Veľmi podobne sú na tom aj ostatné altcoiny. A tak sme ani nečakali nejaké prevratné zmeny v ratingoch.

Napriek tomu analytici Weiss Rating boli veľmi optimistickí a zvýšili rating až šiestim minciam, čo sme už dávno nevideli. Obzvlášť, keď zároveň nedošlo k zníženiu ratingu žiadnej kryptomeny.

Do pásma C+ postúpili so zlepšeným ratingom :

Do pásma C- pribudol so zlepšeným ratingom  :

Do pásma D+ postúpili so zlepšeným ratingom :

Celkový počet hodnotených mincí stúpol na 108, pridaním 178 CS Credits (143)11D *  do pásma D.

Zaujímavosťou je zhoda v  relatívne vysokom hodnotení  WCR a CCID  v prípade Komodo.  Obidve agentúry  ho zaraďujú  do top 15. V CCID ratingu bol  dokonca v auguste Komodo na treťom mieste, v septembrovom na ôsmom.

Dobrou správou je, že za WCR zvýšením ratingov 6. mincí je celkové zlepšenie investičných parametrov  Riziko/Odplata.

Vývoj v ratingových pásmach v časovej osi  zobrazuje nasledovná tabuľka :

 

Viac informácii o spôsobe WCR hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

Poznámka : v článku sa vyskytujú názvy mincí s klikateľným odkazom na  stránku mince  na CoinMarketCap.com v štruktúre :

 • poradové číslo mince podľa Market Cap
 • skratka + názov mince
 • počet mincí v obehu v miliónoch v zátvorkách
 • aktuálny WCR rating + posledná zmena
 • ak existuje CCID rating nasleduje číslo s desatinnou čiarkou. Celé číslo znamená poradie mince v CCID  ratingu /1-33/, desatinná časť čísla znamená počet bodov CCID
 • dvojbodka, ak sa obchoduje na Binance
 • hviezdička, ak sa minca neťaží

ZDROJ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované

Začíname s miningom ( časť 1.) – Prečo mining?

Seriál článkov o skúsenostiach.  Od nápadu po realizáciu.

V júni 2018 bol odštartovaný projekt „Kryptomeny pre laikov“, s cieľom sprístupniť kryptomeny bežným ľuďom tým najjednoduchším spôsobom.
Stačí k tomu DiGiPAY plastová kartička, regulérna peňaženka Bitcoin /paper wallet/ s obsahom príslušného množstva kryptomeny.

V kontexte sloganu „Kryptomeny pre laikov“  sa  v sérii článkov pokúsime laikom jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom objasniť problematiku ťažby kryptomien na základe vlastných skúseností.

K zabezpečeniu fungovania projektu DiGiPAY bolo nevyhnutne potrebné nájsť legálny a účtovne zdokumentovateľný  spôsob nadobúdania kryptomeny právnickou osobou.
Logickým i ekonomickým riešením tohoto problému sa javila registrácia firmy na niektorej z kryptomenových búrz v krajinách EÚ.

Cesta na burzu

Prvé kroky smerujúce k tomuto cieľu boli urobené koncom januára 2018.
Po osobnej skúsenosti s registráciou fyzickej osoby na niekoľkých svetových kryptoburzách  to mal byť jednoduchý proces.

O pár dní sme požiadali Národnú banku Slovenska o stanovisko k regulácii činností nákup a predaj kryptomien pre klientov.
NBS vydala stanovisko, podľa ktorého tieto činnosti nepodliehajú regulácii zo strany NBS, ani zo strany Európskej centrálnej banky.

Registrácia právnickej osoby na burzách v EÚ sa však ukazovala ako problém. Spústa dokumentov, podrobný popis projektu, koneční užívatelia výhod a na konci vždy otázka, či máme licenciu NBS.

Argumentácia, nemáme a podľa stanoviska NBS ju ani nepotrebujeme, nepomohla. Ani vysvetľovanie, že preverovať pôvod peňazí klienta, ktorý si kúpi DiGiPAY kartičku s 0,001 Bitcoin je nezmysel.

Problém vyriešený?

S odstupom času sa problém vyriešiť podarilo vďaka burze Singularity-X so sídlom v Litve. Posielanie firemných peňazí na kryptomenovú burzu však bankári neradi vidia.
Človek nikdy nevie, dokedy bude bankový účet fungovať. Aj burzy majú s bankovými účtami a bankami problémy.

Mining ako prejav nezávislosti

Východiskom z núdze a cestou k úplnej nezávislosti na bankách a burzách sa ukázal mining.
Vyťažené mince sa dajú posielať rovno do peňaženiek klientov. Peniaze za predaj od klientov  sa môžu použiť na úhradu nákladov za elektrinu a splátku istiny zariadení na ťažbu.

Nie je potrebné posielať opakovane peniaze na burzu k nákupu ďalšej kryptomeny.

Čo sa ťažiť dá a čo nie

Denne sťahujeme online dáta o obchodovaní s 1 900 kryptomenami.  Pozreli sme na tie, ktoré sa ťažiť dajú.  Je ich približne 450.

Celkový denný obrat predstavuje aktuálne  58 % celého 24h $Volume. To je celkom slušné číslo.

Market Cap nás nezaujíma. Je to vymyslená pseudohodnota niečoho, čo reálne v prípade kryptomien neexistuje.

Nie je všetko zlato, čo sa ťaží 

Už letmý pohľad na tabuľku naznačuje, že to až také jednoduché s výberom mince  nebude.

 • 90 % denného objemu v USD zabezpečujú iba 4 tituly – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash a Litecoin
 • obrat nad jeden milión USD má iba 23 mincí zo 450
 • takmer polovica všetkých vybraných titulov nemá na burzách sledovaných CoinMarketCap za posledných 24 hodín žiaden obrat

Likvidita je problém celého kryptotrhu.  Denné súčtové miliardy dolárov sú reprezentované v drvivej väčšine vzájomnými výmenami mincí a nie skutočnými obchodmi za fiat.

Iba dvesto mincí z celkového počtu 1900 má aktuálny denný objem obchodov nad jeden milión USD.

Okruh záujmových mincí sa nám výrazne zúžil z titulu nízkej likvidity, t.j. permanentnej (ne)schopnosti zameniť mincu za inú a v konečnom dôsledku za fiat.

A to sme sa ešte nezaoberali otázkami ekonomickej efektívnosti ťažby.

Pokračovanie  –  Náklady Eur/CZK

Publikované

2018-09-20 Weiss Ratings

Tretie septembrové hodnotenie kryptomien  spoločnosťou Weiss Rating,  malo minulý týždeň uzávierku 18.9.2018.

Dva dni pred tým, ako XRP prevalcoval trh 80 percentným zvýšením ceny spolu s nezvyčajným  7,4  miliardovým množstvom/počtom prevedených XRP.

Takmer polovica XRP $24h Volume prebehla na menových pároch XRP/fiat, čím XRP prvýkrát preskočil  Bitcoin v celkovej výške obchodov za ozajstné peniaze/meny.

O postupnom zvyšovaní denného objemu XRP  nakúpeného za fiat, sme už písali.  Cez dve miliardy je však obrovský skok v porovnaní s desiatkami či pár stovkami obvyklých miliónoch USD.

Ani Bitcoin neobišiel 21. septembra naprázdno.

O tom všetkom však analytici Weiss Rating nemohli vedieť.   A tak sme svedkami relatívne veľmi pokojného ratingu  s iba tromi zmenami oproti predošlému.

Celkový počet hodnotených kryptomien stúpol na 107,  zaradením „High Performance Blockchain“ do pásma D+
135 HPB High Performa… (37)10D+ *

Postupovú kartu do vyššieho ratingového pásma C si vyslúžil  17 XTZ Tezos (607) 8C R+27,78*  a naopak, do  pásma D zostúpil 41 XVG Verge (15172)11D R-17,93:

Priemerné hodnoty podľa jednotlivých parametrov ratingu :

Aj keď sa celková priemerná hodnota ratingu oproti poslednému nezmenila, v doterajších  septembrových hodnoteniach   sa zhoršuje  priemer R/O, na ktorý má vplyv hlavne parameter „Odplata/Zisk“.

S poslednou plusovou/pozitívnou zmenou ratingu zostáva 13 mincí :

Viac informácii o spôsobe WCR hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

Poznámka : v článku sa vyskytujú názvy mincí s klikateľným odkazom na  stránku mince  na CoinMarketCap.com v štruktúre :

 • poradové číslo mince podľa Market Cap
 • skratka + názov mince
 • počet mincí v obehu v miliónoch v zátvorkách
 • aktuálny WCR rating + posledná zmena
 • ak existuje CCID rating nasleduje číslo s desatinnou čiarkou. Celé číslo znamená poradie mince v CCID  ratingu /1-33/, desatinná časť čísla znamená počet bodov CCID
 • dvojbodka, ak sa obchoduje na Binance
 • hviezdička, ak sa minca neťaží

ZDROJ :

Publikované

2018-09-09 CCID Rating

V poradí V. tohtoročný rating kryptomien zverejnený čínskym Ministerstvom priemyslu a technológií /CCID/  dňa 19.9.2018.

CCID rating na rozdiel od Weiss Cryptocurrency  Rating nie je klasickým investičným ratingom.

Základným rozdielom pri tvorbe CCID  ratingu oproti WCR, je absencia kľúčových investičných parametrov  pri hodnotení.  Bezpečnosť/návratnosť  investície a profitabilita nie sú premetom kritérií pri posudzovaní kryptomien, resp. majú iba veľmi malú váhu.

Práve investičné parametre spôsobujú zaradenie najlepších kryptomien podľa WCR  /XRP, Cardano, Eos/  až do špekulatívneho ratingového pásma „B-„, pričom prvých päť ratingových pásiem A+ až B zostáva dlhodobo neobsadených.

Zjednodušene povedané, CCID rating nedáva odpoveď na otázku, aká je rizikovosť investície do kryptomien v porovnaní s inými investičnými príležitosťami, akými sú napríklad akcie, dlhopisy, komodity, atď ..

Ak sa však investor pohráva s myšlienkou investovania do kryptomien, môže mu CCID rating pomôcť pri rozhodovaní, do ktorých mincí naliať svoje ťažko nadobudnuté milióny/miliardy USD.

Čínsky odborníci posudzujú/bodujú  3 subindexy s rozdielnou  váhou vo výslednom hodnotení.

 • Basic-tech 65 %
 • Applicabilty 20 %
 • Creativity 15 %

Výsledná hodnota je súčtom všetkých troch subindexov. Maximálna hodnota určuje najlepšiu mincu a celkové poradie medzi 33 hodnotenými kryptomenami.

Kryptomenovému CCID rebríčku kraľuje v septembri opakovane na špici EOS  so 145 bodmi, nasledovaný Ethereom so 133 bodmi.  Za pozornosť stojí, že v tomto sa čínsky odborníci zhodli s americkými /WCR/, podľa ktorých je EOS  zatiaľ v najlepšom ratingovom pásme B- a Ethereum o stupienok za ním.

 

Bez ohľadu na spôsob, akým CCID rating pristupuje k hodnoteniu mincí, považujeme ho za prínos k rozhodovaniu investorov a budeme ho pravidelne sledovať.

Spolu s WCR sú to prvé lastovičky poskytujúce určitý pohľad do zahmleného sveta kryptomien, zmietajúceho sa v týždňových vzostupoch či pádoch, aby to o mesiac bolo všetko inak.

Nebeská manna v podobe krypto ETF je očakávaním zázračného vzostupu cien.  Kryptokomunita žije v ilúzii čakania na hlupákov s kuframi peňazí, ktoré  investujú do kryptomien na základe rád najväčších investičných poradcov tretieho tisícročia z facebookových kryptoskupín.

Reálny život však funguje úplne inak.  Medzi investovaním a gamblingom  existujú zreteľné rozdiely, na ktoré práve ratingy môžu upozorniť. Nemusíme sa ratingami riadiť, ale mali by sme o nich vedieť.

Ak viete o ďalších pravidelných ratingoch kryptomien, dajte nám vedieť.

 

ZDROJ :

 

Publikované

2018-09-13 Weiss Ratings

Prvé septembrové hodnotenie kryptomien spoločnosťou Weiss Rating malo uzávierku 4.9.2018.   Nieslo sa v znamení predchádzajúceho  vzostupu cien, ktoré sa pretavilo do nezvyčajného zlepšenia ratingu až 12 minciam.

Optimistická  nálada analytikov však vyšumela v priebehu nasledujúcich 24 hodín a nezotavila sa ani v priebehu nasledujúceho  týždňa.

 

Cena Bitcoin sa prepadla o vyše 1000 USD, stiahnúc so sebou prakticky všetky významné altcoiny.

12. septembra dosahoval priemer prepadu cien sledovanej dvadsiatky mincí už 80 percent  oproti januárovým maximám.

80 percentný priemerný prepad cien je tohtoročný rekord.

Septembrovej pohrome sa prekvapivo vyhli

ktorých cena k včerajšiemu dátumu narástla o 5  a 3 % oproti 4.9.2018.

V poslednom hodnotení WCR  je celková situácia odzrkadlená dramatickým znížením ratingu až 16 minciam.

 

 

14 NEO NEO (65) 7C+ R-:* a 6 XLM Stellar (18784) 7C+ R-:*  vydržali v doteraz najlepšom ratingovom pásme B-  iba jeden týždeň, aby sa po zhoršení ratingu vrátili do pásma C+.

Celkový počet hodnotených mincí sa zvýšil na 106, pribudol  171 GO GoChain (615) 9C- *

Posledná pozitívna zmena ratingu tak zostáva už iba 13. minciam :

Viac informácii o spôsobe hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

Poznámka : v článku sa vyskytujú názvy mincí s klikateľným odkazom na príslušnú stránku CoinMarketCap.com v štruktúre :

 • poradové číslo mince podľa Market Cap
 • skratka + názov mince
 • počet mincí v obehu v miliónoch v zátvorkách
 • aktuálny rating + posledná zmena
 • dvojbodka, ak sa obchoduje na Binance
 • hviezdička, ak sa minca neťaží

 

ZDROJ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované

2018-09-06 Weiss Ratings

V prvom septembrovom hodnotení kryptomien pribudlo hodnotenie mince MOAC .  Dostala sa do pásma D+.  Celkový počet hodnotených mincí stúpol na 105.

Analytici Weiss Rating boli tentokrát pomerne optimisticky naladení. Z celkove 18. zmenených ratingov je až 12  pozitívnych, čo znamená posun mincí do vyššieho ratingového pásma /modré rámiky/.

 

K najlepšej trojici v pásme „B-“   XRP/Ripple, Cardano a EOS, pribudli  NEO a Stellar.  Zníženie ratingu postihlo ďalších 5 kryptomien /červený rámik/.

Celkove má  75 mincí poslednú zmenu ratingu negatívnu, čo je ale o 7 menej ako v predošlom hodnotení.  Počet mincí s pozitívnou poslednou zmenou stúpol z 15 na 24.

 

Posledné hodnotenia mincí sa uskutočnili k dátumu 4.9.2018, keď Bitcoin po dvojtýždňovom stúpajúcom trende atakoval hranicu 7400 $.

O deň na to sa prepadol o tisíc dolárov a okolo tejto ceny sa  potáca aj v čase písania článku.

Ako táto skutočnosť ovplyvní ratingy, uvidíme v ďalšom hodnotení.

Viac informácii o spôsobe hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

ZDROJ :