Koronavírus

 

Okresy od 1.dec 2020 do 2.mar 2021

Vývoj od začiatku pandémie na Slovensku :

Slovensko a susedné štáty :

DiGiPAY je ochranná známka firmy Uver s.r.o.