Koronavírus

Od 17.jan 2022 aktualizujeme údaje na stránke po 19:00 hod

Mapy: Európa + Slovensko po okresoch

COVID-19 Vianoce 2021 oproti 2020

Grafy všetkých okresov a nemocníc v jedinom obrázku/PDF súbore

DiGiPAY COVID – Vakcinačná bezkontaktná karta

STANOVISKO/ODPORÚČANIA MeSES k variate OMIKRON

COVID-19 Rating okresov SR

Všetky údaje o okresoch v tabuľke zoradenej podľa:

DiGiPAY je ochranná známka slovenskej firmy Uver s.r.o., zaregistrovaná osobitne v Európskej únii a na Slovensku