Koronavírus

Od 14.marca 2022 aktualizujeme údaje na stránke po 19:00 hod

Mapy: Európa + Slovensko po okresoch

COVID-19 Maximálne hodnoty 14Di v okresoch za posledných 30 dní podľa dátumu

COVID-19 Rating okresov SR

Všetky údaje o okresoch v tabuľke zoradenej podľa:

DiGiPAY je ochranná známka slovenskej firmy Uver s.r.o., zaregistrovaná osobitne v Európskej únii a na Slovensku