Delta na Slovensku k 23.sept 2021

14 dňové grafy okresov za posledný mesiac. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 400. To je hodnota, po prekročení ktorej na jeseň v roku 2020 sme zažili prvý lockdown /bordová krivka v grafoch/: