Otázky

ČO SÚ KRYPTOMENY Kryptomeny sú digitálne aktíva, záznamy v počítačoch, založené na decentralizovanom spôsobe fungovania tzv. Blockchaine. Neexistuje žiadny centrálny počítač ani žiadna centrálna autorita /štát, organizácia, banka, firma …/, ktorá by akýmkoľvek spôsobom garantovala cenu kryptomeny.  Kryptomien obchodovaných na burzách je vyše  2000.  Takmer denne pribúdajú ďalšie a ich ceny sa odvíjajú výlučne od pomeru dopyt – ponuka.

ČO JE BITCOIN Bitcoin skratka BTC je najstaršia a najznámejšia kryptomena, ktorá vznikla v roku 2008.  Bitcoinov je v obehu cca 17, 8 miliónov kusov. Maximálna cena sa v decembri 2017 vyšplhala na takmer 20 000 amerických dolárov.  O rok na to sa cena prepadla až k hranici 3200 USD..

Bitcoin dlhodobo zaujíma prvé miesto v trhovej kapitalizácii /Market Cap/ na úrovni cez 100 miliárd USD. Denný objem obchodov v USD predstavuje približne 30 – 35 percent celkového denného objemu všetkých kryptomien. Denne sa zobchoduje Bitcoin v hodnote vyššej ako je cena všetkej vyťaženej ropy na svete za deň /cca 6.5 miliardy USD/.

ČO JE KRYPTOMENOVÁ PEŇAŽENKA Každá kryptomena sa v príslušnej počítačovej sieti /Blockchain/ ukladá do peňaženiek /wallets/.  Je to podobné, ako existencia bankových účtov.  Peňaženka má dva údaje. Verejnú adresu a privátny kľúč.  Verejná adresa je obdoba čísla bankového účtu.  Obsah každej peňaženky sa dá kedykoľvek overiť na internete v príslušnej Blockchain sieti.

ČO JE PRIVÁTNY KĽÚČ PEŇAŽENKY Privátny kľúč je textový reťazec slúžiaci na prístup do peňaženky. Je potrebný  iba pri výbere/predaji kryptomeny z peňaženky. V podobe textu a QR kódu sa nachádza na zadnej strane peňaženky pod bezpečnostnou páskou a stieracím políčkom.  Privátny kľúč sa dá prirovnať k prístupovým údajom  k bankovému účtu cez internetbanking. Prezradenie privátneho kľúča má rovnaké možné následky, ako zverejnenie prístupových údajov k internetbankingu.

Verejná adresa a privátny kľúč sú jediné údaje charakterizujúce kryptomenový účet /peňaženka, wallet/  a prístup k tomuto účtu.   Ak si opíšete/skopírujete tieto údaje z DiGiPAY peňaženky, máte prístup k svojej investícii bez ohľadu na to, či kartičku máte, alebo nie. 

AKO NAVÝŠIŤ OBSAH PEŇAŽENKY Bez ohľadu na formu je možné je obsah každej peňaženky navyšovať dokúpením ďalšieho množstva kryptomeny. Môžete k tomu využiť dobíjacie kupóny  alebo službu “Sporenie” popísanú v sekcii  PRAVIDLÁ .

AKO SPEŇAŽIŤ OBSAH DiGiPAY BANKOVKY/PEŇAŽENKY Najjednoduchší spôsob je odovzdať peňaženku  z ruky do ruky za peniaze či služby. Rýchlo a bez poplatkov.  Iný spôsob je predaj/prevod cez Bitcoin sieť/Blockchain.  Najskôr treba importovať obsah DiGiPAY  peňaženky do niektorej PC alebo mobilnej verzie Bitcoin peňaženiek. K tomu je potrebné odkryť/použiť privátny kód DiGiPAY peňaženky.  Prevod kryptomeny cez Bitcoin sieť je zaťažený poplatkami.   Edícia DiGiPAY bankoviek  2019 používa tzv. SegWit adresy, pri ktorých je možné znižiť poplatky pri prevodoch Bitcoin až na úroveň niekoľko desiatok USD centov

AKO OVERIŤ OBSAH PEŇAŽENKY – Obsah každej peňaženky t.j. koľko kryptomeny aktuálne obsahuje, sa dá kedykoľvek overiť vo verejnej databáze meny na internete.  Slúžia k tomu bezplatné internetové, alebo mobilné aplikácie popísané v časti Overenie

AKÉ SÚ VÝHODY DiGiPAY PEŇAŽENIEK – Najjednoduchší spôsob nadobudnutia a prevodu kryptomeny. Nič netreba vedieť. Majú vlastnosti bankoviek. Dá sa nimi platiť ľahko, rýchlo a bez poplatkov. Rovnako rýchlo, ľahko a bez poplatkov prevediete kryptomenu na iného majiteľa. Stačí odovzdať peňaženku.  Umožňujú sporenie/investovanie a uloženie kryptomeny najbezpečnejším spôsobom.

ČO JE NFC BEZKONTAKTNÁ DiGiPAY ČIPOVÁ PEŇAŽENKA – Peňaženky obsahujú bezkontaktný NFC bezpečnostný čip. Vo verejne čitateľnej oblasti čipu /napr. mobilnými NFC aplikáciami/  je zapísaná „Verejná adresa peňaženky“ a údaje o peňaženke.  V zašifrovanej/neprístupnej oblasti sú údaje slúžiace k ochrane peňaženky proti neoprávnenému kopírovaniu. PRIVÁTNY KĽÚČ SA V ČIPE NENACHÁDZA, PRETO JE NEMOŽNÉ VYKRADNÚŤ PEŇAŽENKU.   Každý čip/peňaženka má svoje unikátne číslo ID. DiGiPAY peňaženku je možné použiť všade, kde sa používajú prístupy na báze bezkontaktných kariet/čipov. K tomu je potrebné iba aby správca systému načítal ID čipu/peňaženky  zapísal NFC číslo vašej peňaženky do systému. Využitie je veľmi široké.  Prístupové systémy do domu, firmy, objektu, dochádzkové a zľavové sytémy /obchody, reštaurácie/, klubové a herné systémy atď..  Až po ovládanie mobilu s NFC.

DÁ SA DiGiPAY NFC PEŇAŽENKOU PLATIŤ BEZKONTAKTNE? –  Nie.  Nie sú  tak navrhnuté.  Z uvedeného dôvodu DiGiPAY NFC peňaženky neobsahujú privátny kľúč, aj keď miesto v čipe na skrytý zápis privátneho kľúča je .

AKÁ JE BEZPEČNOSŤ DiGiPAY PEŇAŽENKY Ak nedošlo k odkrytiu/prezradeniu privátneho kľúča, neexistuje žiaden počítačový spôsob odcudzenia obsahu peňaženky. Najmä pri kúpe  DiGiPAY peňaženky z druhej ruky /mimo oficiálnych predajcov/,  je potrebné sa presvedčiť  o neporušení ochranných prvkov privátneho kľúča.

NEODSTRAŇUJTE  BEZPEČNOSTNÚ PÁSKU NA ZADNEJ STRANE PEŇAŽENKY /edícia 2018/. MANIPULÁCIOU PÁSKA ZMENÍ FARBU A MÔŽE DÔJSŤ  K POŠKODENIU STIERACIEHO POLÍČKA.  V edícii 2019 je páska nahradená hologramom, ktorý nie je môžné po odstránení opakovane nalepiť.  K zabráneniu poškodenia ochranných prvkov privátneho kľúča je vhodné nosiť peňaženku v plastovom puzdre na bankomatové karty.

DiGiPAY peňaženka je  ako bankovka. Ak ju stratíte, urobíte radosť niekomu inému. Poškodením peňaženky v rozsahu nečitateľnosti verejnej adresy a privátneho kľúča sa stane obsah peňaženky trvalo nedostupným.  Neexistuje spôsob, ako obnoviť prístup k obsahu peňaženky. Pri ukladaní väčších súm kryptomeny do peňaženky, doporučujeme pre bezpečnosť vašej investície nasledovné : Odkryte privátny kľúč na zadnej strane peňaženky. Urobte si scan kópie prednej i zadnej strany peňaženky, vytlačte na papier a uložte na bezpečné miesto. Ak chcete DiGiPAY  peňaženku/kartičku  nosiť pri sebe, prelepte privátny kľúč nepriesvitnou páskou. V prípade straty/odcudzenia DiGiPAY peňaženky v čo najkratšom čase preveďte kryptomenu zo skopírovanej peňaženky do inej.