Otázky

ČO SÚ KRYPTOMENY Kryptomeny sú digitálne aktíva, záznamy v počítačoch, založené na decentralizovanom spôsobe fungovania tzv. Blockchaine. Neexistuje žiadny centrálny počítač ani žiadna centrálna autorita /štát, organizácia, banka, firma …/, ktorá by akýmkoľvek spôsobom garantovala cenu kryptomeny.  Kryptomien obchodovaných na burzách je vyše 1600.  Takmer denne pribúdajú ďalšie a ich ceny sa odvíjajú výlučne od pomeru dopyt – ponuka.

ČO JE BITCOIN Bitcoin skratka BTC je najstaršia a najznámejšia kryptomena, ktorá vznikla v roku 2008.  Bitcoinov je v obehu cca 17 miliónov kusov. Maximálna cena sa v decembri 2017 vyšplhala na takmer 20 000 amerických dolárov. Vo februári 2018 nakrátko cena spadla až na 6 000 USD.

Bitcoin dlhodobo zaujíma prvé miesto v trhovej kapitalizácii /Market Cap/ na úrovni cez 100 miliárd USD. Denný objem obchodov v USD predstavuje približne 35 percent celkového denného objemu všetkých kryptomien. Denne sa zobchoduje Bitcoin v hodnote približne ako je cena všetkej vyťaženej ropy na svete za deň /cca 6.5 miliardy USD/.

ČO JE KRYPTOMENOVÁ PEŇAŽENKA Každá kryptomena sa v príslušnej počítačovej sieti /Blockchain/ ukladá do peňaženiek /wallets/.  Je to podobné ako existencia bankových účtov.  Peňaženka má dva údaje. Verejnú adresu a privátny kľúč.  Verejná adresa je obdoba čísla bankového účtu.  Obsah každej peňaženky sa dá kedykoľvek overiť na internete v príslušnej Blockchain sieti.

ČO JE PRIVÁTNY KĽÚČ PEŇAŽENKY Privátny kľúč je textový reťazec slúžiaci na prístup do peňaženky. Je potrebný  iba pri výbere/predaji kryptomeny z peňaženky. V podobe textu a QR kódu sa nachádza na zadnej strane peňaženky pod bezpečnostnou páskou a stieracím políčkom.  Privátny kľúč sa dá prirovnať k prístupovým údajom  k bankovému účtu cez internetbanking. Prezradenie privátneho kľúča má rovnaké možné následky, ako zverejnenie prístupových údajov k internetbankingu.

Verejná adresa a privátny kľúč sú jediné údaje charakterizujúce kryptomenový účet /peňaženka, wallet/  a prístup k tomuto účtu.   Ak si opíšete/skopírujete tieto údaje z DiGiPAY peňaženky, máte prístup k svojej investícii bez ohľadu na to, či kartičku máte, alebo nie. 

AKO NAVÝŠIŤ OBSAH PEŇAŽENKY Bez ohľadu na formu je možné je obsah každej peňaženky navyšovať dokúpením ďalšieho množstva kryptomeny. Môžete k tomu využiť dobíjacie kupóny  alebo službu „Sporenie“ popísanú v sekcii  PRAVIDLÁ .

AKO SPEŇAŽIŤ OBSAH DiGiPAY PEŇAŽENKY Najjednoduchší spôsob je odovzdať peňaženku  z ruky do ruky za peniaze či služby. Rýchlo a bez poplatkov.  Iný spôsob je predaj/prevod cez Bitcoin sieť/Blockchain.  Najskôr treba importovať obsah DiGiPAY peňaženky do niektorej PC alebo mobilnej verzie Bitcoin peňaženiek. K tomu je potrebné odkryť/použiť privátny kód DiGiPAY peňaženky.  Prevod kryptomeny cez Bitcoin sieť je zaťažený poplatkami cca 5 %. Ďalší spôsob je využiť službu Odkup DiGiPAY

AKO OVERIŤ OBSAH PEŇAŽENKY – Obsah každej peňaženky t.j. koľko kryptomeny aktuálne obsahuje, sa dá kedykoľvek overiť vo verejnej databáze meny na internete.  Slúžia k tomu bezplatné internetové, alebo mobilné aplikácie popísané v časti Overenie

AKÉ SÚ VÝHODY DiGiPAY PEŇAŽENIEK – Najjednoduchší spôsob nadobudnutia a prevodu kryptomeny. Nič netreba vedieť. Majú vlastnosti bankoviek. Dá sa nimi platiť ľahko, rýchlo a bez poplatkov. Rovnako rýchlo, ľahko a bez poplatkov prevediete kryptomenu na iného majiteľa. Stačí odovzdať peňaženku.  Umožňujú sporenie/investovanie a uloženie kryptomeny najbezpečnejším spôsobom.

ČO JE NFC BEZKONTAKTNÁ DiGiPAY ČIPOVÁ PEŇAŽENKA – Peňaženky obsahujú bezkontaktný NFC bezpečnostný čip. Vo verejne čitateľnej oblasti čipu /napr. mobilnými NFC aplikáciami/  je zapísaná „Verejná adresa peňaženky“ a údaje o peňaženke.  V zašifrovanej/neprístupnej oblasti sú údaje slúžiace k ochrane peňaženky proti neoprávnenému kopírovaniu. PRIVÁTNY KĽÚČ SA V ČIPE NENACHÁDZA, PRETO JE NEMOŽNÉ VYKRADNÚŤ PEŇAŽENKU.   Každý čip/peňaženka má svoje unikátne číslo ID. DiGiPAY peňaženku je možné použiť všade, kde sa používajú prístupy na báze bezkontaktných kariet/čipov. K tomu je potrebné iba aby správca systému načítal ID čipu/peňaženky  zapísal NFC číslo vašej peňaženky do systému. Využitie je veľmi široké.  Prístupové systémy do domu, firmy, objektu, dochádzkové a zľavové sytémy /obchody, reštaurácie/, klubové a herné systémy atď..  Až po ovládanie mobilu s NFC.

DÁ SA DiGiPAY NFC PEŇAŽENKOU PLATIŤ BEZKONTAKTNE? – V súčasnosti nie.  Chýba k tomu potrebná infraštruktúra platobných terminálov akceptujúcich platbu kryptomenami.  Z uvedeného dôvodu DiGiPAY NFC peňaženky neobsahujú privátny kľúč aj keď miesto v čipe na zápis privátneho kľúča je rezervované.

AKÁ JE BEZPEČNOSŤ DiGiPAY PEŇAŽENKY Ak nedošlo k odkrytiu/prezradeniu privátneho kľúča, neexistuje žiaden počítačový spôsob odcudzenia obsahu peňaženky. Najmä pri kúpe  DiGiPAY peňaženky z druhej ruky /mimo oficiálnych predajcov/,  je potrebné sa presvedčiť  o neporušení ochranných prvkov privátneho kľúča.

NEODSTRAŇUJTE ČIERNU BEZPEČNOSTNÚ PÁSKU NA ZADNEJ STRANE PEŇAŽENKY. OSDTRÁNENÍM PÁSKA ZMENÍ FARBU A MÔŽE DÔJSŤ  K POŠKODENIU STIERACIEHO POLÍČKA. K zabráneniu poškodenia ochranných prvkov privátneho kľúča je vhodné nosiť peňaženku v plastovom puzdre na bankomatové karty.

DiGiPAY peňaženka je  ako bankovka. Ak ju stratíte, urobíte radosť niekomu inému. Poškodením peňaženky v rozsahu nečitateľnosti verejnej adresy a privátneho kľúča sa stane obsah peňaženky trvalo nedostupným.  Neexistuje spôsob, ako obnoviť prístup k obsahu peňaženky. Pri ukladaní väčších súm kryptomeny do peňaženky, doporučujeme pre bezpečnosť vašej investície nasledovné : Odkryte privátny kľúč na zadnej strane peňaženky. Urobte si scan kópie prednej i zadnej strany peňaženky, vytlačte na papier a uložte na bezpečné miesto. Ak chcete DiGiPAY  peňaženku/kartičku  nosiť pri sebe, prelepte privátny kľúč nepriesvitnou páskou. V prípade straty/odcudzenia DiGiPAY peňaženky v čo najkratšom čase preveďte kryptomenu zo skopírovanej peňaženky do inej.