Začíname s miningom ( časť 2.) – Náklady Eur/CZK

Seriál článkov o skúsenostiach.  Od nápadu po realizáciu.

V prvej časti seriálu sme vymedzili okruh kryptomien, ktoré sa ťažiť dajú a ktoré z nich sa na kryptoburzách dajú premeniť na peniaze/fiat.

Dnes sa stručne pozrieme na základné ekonomické parametre ťažby kryptomien.

Náklady

Náklady na ťažbu sa delia na fixné náklady spojené so zaobstaraním technológie a prevádzkové náklady. V nákladoch zámerne neuvažujeme s variabilnými nákladmi spájaných vo výrobnej praxi s nákladmi na jednotku produkcie.  Produkciou v našom  prípade je vyťažená kryptomena, ktorej hodnota i množstvo sa mení v závislosti na cenovom vývoji a celkovom hashrate.  Zariadenia na ťažbu však kúria/spotrebovávajú elektrickú energiu bez ohľadu na množstvo vyťažených mincí.

Fixné náklady

Predstavujú celkovú výšku investície spojenej so zaobstaraním technológie a jej uvedením do prevádzky.  V číselnom vyjadrení sú vstupnou hodnotou pri výpočte návratnosti investície /ROI/:

 1. cena zariadenia u výrobcu/predajcu
 2. cena napájacieho zdroja
 3. dopravné náklady
 4. clo
 5. DPH ak si ju nemôžete odpočítať
 6. jednorazový poplatok za uvedenie do prevádzky /kabeláž, rozvody atď/

Prevádzkové náklady

 1. elektrická energia spotrebovaná za mesiac
 2. mesačné poplatky za umiestnenie zariadenia
 3. mesačné poplatky za správu/obsluhu zariadenia
 4. mesačné poplatky za internetové pripojenie

Elektrina za koľko?

Kľúčovým faktorom prevádzkových nákladov je cena a celková spotreba elektrickej energie.

Medzi cenami elektrickej energie sú pomerne veľké rozdiely v závislosti od subjektu odberateľa a výšky spotreby.
Je rozdiel či o ťažbe uvažuje podnikateľský subjekt, alebo občan, ktorý chce ťažiť doma.

V domácich podmienkach v SR výhodnejšie vychádza cena pri tzv. dvojtarifných sadzbách. Zistiť skutočnú, t.j. konečnú cenu za 1 kWh nie je ani zďaleka také jednoduché, ako by sa zdalo. Pomohli sme si nedávnymi reálnymi faktúrami pre dve domácnosti.

Dvojtarifná sadza – nočný prúd

 • cena/kWh pri vysokej tarife 0,0485 € bez DPH
 • cena/kWh pri nízkej tarife 0,0288 € bez DPH

Výborné/nízke ceny keby ….  neexistovali ďalšie príplatkové položky.

Z pôvodných 202,16 € bez DPH  za skutočný odber elektriny, je po zarátaní všetkých príplatkov na konci 657,71 € s DPH a stále nevieme, koľko vlastne naozaj 1 kWh stojí.

0,139 €  s DPH je pre zjednodušenie vypočítaná priemerná sadzba z  nízkej a vysokej tarify za 1 kWh .

Dvojtarifná sadza – 20 hodín nízka tarifa

 • 4 hodiny cena/kWh pri vysokej tarife 0,0537 € bez DPH
 • 20 hodín cena/kWh pri nízkej tarife 0,0319 € bez DPH

Podobne ako v predošlom prípade, máme zo 76, 21 € bez DPH  na konci sumu 286,51 € s DPH. Príplatkové navýšenie základnej ceny elektriny bez DPH  predstavuje 213 percent.

0,138 €  s DPH je vypočítaná priemerná sadzba z  nízkej a vysokej tarify za 1 kWh.

V ostatných prípadoch odberu elektriny domácnosťami sú ceny ešte vyššie.

V prípade umiestnenia minerov v SR do datacentier vlastnených právnickými osobami a refakturácii elektriny, treba počítať s cenami od 0,10 €/kWh bez DPH.

Denné náklady na elektrickú energiu v Eur  v závislosti od príkonu zariadenia :

Rovnaká tabuľka s prepočtom Eur na české koruny

Tabuľky platia rovnako pre platcov i neplatcov DPH.  Pri cene 0,10 €/kWh bez DPH nájde plátca DPH údaje v stĺpci 0,10 € a neplátca v stĺpci 0,12 €.

Pri umiestnení zariadení na ťažbu v datacentrách je potrebné počítať s ďalšími nákladovými položkami súvisiacimi s poskytovanými službami.

Prepočítaná cena elektrickej energie

Mesačné spôsoby vyúčtovania služieb  Server Housingu majú rôzne formy.  Pre ich vzájomné porovnanie je najjednoduchšie pracovať  s “Prepočítanou cenou” za 1 kWh, ktorá obsahuje všetky nákladové položky viažúce sa k jednému zariadeniu. Znamená to započítať v prevádzkových nákladoch položky 2-4 do položky číslo 1.

Pre názornosť uvádzame prepočítané ceny vyjadrujúce skutočné náklady Server Housingu, na základe reálnych ponúk na jedno zariadenie s príkonom 620 Watt.

V tabuľke je 5  datacentier  s tromi rôznymi formami spoplatnenia služieb a univerzálnym vzorcom výpočtu prepočítanej ceny jednej kWh.

Údaje datacentra z riadku 10 v českých korunách  sú po prepočítaní na Eur v riadku 8.

Najlacnejšia slovenská prepočítaná cena elektriny z riadkov 4-7  je pre neplátcov DPH po pripočítaní DPH takmer rovnaká, ako cena elektriny v uvedených prípadoch pre domácnosti.

Jej výška predstavuje približne 0,14 €/kWh.

V porovnaní z ČR sú slovenské základné ceny elektrickej energie približne o 20 percent vyššie.

Podľa skutočnej/prepočítanej ceny kWh a príkonu zariadenia, nájdeme vo vyššie uvedených tabuľkách hodnoty denných nákladov.

O tom či je to veľa, alebo málo, sa dozviete v ďalšej časti nášho seriálu.

Ak máte vlastné datacentrum a hľadáte nájomníkov, dajte nám vedieť/pošlite ponuku. Radi ju zverejníme.

Pokračovanie s témou “Náklady USD”