COVID-19 Okresy vývoj 7/14 dní

Nové prípady za posledných 14 dní v okresoch na Slovensku

Tabuľky okresov spracované k poslednému dátumu a dátumu o 7 dní skôr. Porovnávajú nové prípady za 7 dní a 7 dňovú incidenciu na 100 000 obyvateľov v týchto dvoch dátumoch . Ako je na tom váš okres v porovnaní s ostatnými a celosloslovenským priemerom? :

Vzor/náhľad tabuľky okresov spracovanej k poslednému dátumu a dátumu o 7 dní skôr. Porovnáva nové prípady za 7 dní a 7 dňovú incidenciu na 100 000 obyvateľov v týchto dvoch dátumoch . Tabuľku si možete zoradiť podľa jedného z očíslovaných stĺpcov nižšie. Tabuľka obsahuje riadok VŠETKY OKRESY , čo sú údaje za celé Slovensko. Okresy nachádzajúce sa nad týmto riadkom vykazujú horšie hodnoty ako je celoslovenský priemer.

Klikni na odkaz nižšie. Tabuľka okresov sa zoradí podľa zvoleného stĺpca :

1. Abecedy
2. Posledný dátum počet nových prípadov za 7 dní
3. Mínus 7 dní počet nových prípadov za 7 dní
4. Rozdiel Posledný dátum počet Mínus 7 dní počet
5. Rozdiel v % Posledný dátum počet Mínus 7 dní počet
6. Posledný dátum 7 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov
7. Mínus 7 dní 7 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov
8. Rozdiel posledný dátum 7Di oproti mínus 7 dní 7Di
9. RSI 7 dní
10. RSI 14 dní
11. Rozdiel RSI7 – RSI14
12. Posledný dátum 14 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov
13. Posledný dátum počet nových prípadov za 14 dní
14. Okresy podľa veľkosti /% podiel SR/

V grafoch a tabuľkách používame indikátor RSI vypočítaný osobitne pre každý okres. Je vypočítaný denne zo súhrnu nových prípadov za predošlých 7 alebo 14 dní k aktuálnemu dátumu. Viac o RSI (TU).

RSI vyjadruje trend vývoja nových prípadov za 7/14 dní. Má hodnotu od 0 – maximálny pokles, po hodnotu 100 – maximálny vzostup.

Maximálny vzostup znamená, že za posledných 7/14 dní sa nevyskytol ani jeden deň, v ktorom by súčet nových prípadov za 7/14 dní bol menší ako v predošlý deň. Maximálny pokles znamená, že za posledných 7/14 dní sa nevyskytol ani jeden deň, v ktorom by súčet nových prípadov za 7/14 dní bol väčší ako v predošlý deň.

Hodnoty nad 70 vyjadrujú výrazný vzostup nových prípadov. Hodnoty pod 30 výrazný pokles. Hodnoty okolo 50 reprezentujú približne ustálený stav denných prírastkov.

RSI je veľmi citlivý indikátor zmeny trendu vývoja, pričom jeho citlivosť je možné zvyšovať. Jeho veľkou výhodou je skutočnosť, že malé  i veľké čísla majú rovnakú váhu. To umožňuje porovnávať trendy vývoja v malých i veľkých okresoch.

Ak v okrese pribudne zo včerajších 10 prípadov počas nasledujúcich 13 dní každý deň ďalších 10,  hodnota RSI bude 100.  Rovnako ako pri inom okrese pri východzej hodnote 100   a rovnakom prírastku počas 13 dní.

RSI nám ukazuje, kde sa situácia mení a akým smerom.  Nehovorí nič o tom, koľko prípadov pribudlo/ubudlo.

Na to máme iné nástroje. Najbežnejším je výskyt nových prípadov za 7/14 dní na 100 000 obyvateľov /incidencia/.

RSI nás upozorňuje skôr než iné ukazovateľe, že situácia v okrese/krajine sa mení. Kto by si všimol Bratislavu, keby tam denne 14 dní za sebou pribudol iba jeden nový prípad? RSI na vzostupný trend v tomto prípade upozorní skôr, než začnú pribúdať desiatky či stovky nových prípadov denne.