COVID-19 Okresy vývoj 7/14 dní

Nové prípady za posledných 14 dní v okresoch na Slovensku

Všetky grafy sú aktualizované denne v čase 10:00 – 12:00 hod

V grafoch nižšie používame indikátor RSI. Je vypočítaný denne zo súhrnu nových prípadov za predošlých 7 alebo 14 dní k aktuálnemu dátumu. Viac o RSI (TU).

RSI vyjadruje trend vývoja nových prípadov za 7/14 dní. Má hodnotu od 0 – maximálny pokles, po hodnotu 100 – maximálny vzostup.

Maximálny vzostup znamená, že za posledných 7/14 dní sa nevyskytol ani jeden deň, v ktorom by súčet nových prípadov za 7/14 dní bol menší ako v predošlý deň. Maximálny pokles znamená, že za posledných 7/14 dní sa nevyskytol ani jeden deň, v ktorom by súčet nových prípadov za 7/14 dní bol väčší ako v predošlý deň.

Hodnoty nad 70 vyjadrujú výrazný vzostup nových prípadov. Hodnoty pod 30 výrazný pokles. Hodnoty okolo 50 reprezentujú približne ustálený stav denných prírastkov.

Tabuľky okresov spracované k poslednému dátumu a dátumu o 7 dní skôr. Porovnávajú nové prípady za 7 dní a 7 dňovú incidenciu na 100 000 obyvateľov v týchto dvoch dátumoch :

Vzor tabuľky. Kliknite na obrázok pre okresy v abecednom poradí. Alebo si zoradte tabuľku podľa ľubovoľného stĺpca zostupne , kliknutím na stĺpec nižšie 
+Posledný
dátum
+Posledný
dátum
– 7 dní
Rozdiel
+ –
Rozdiel %Posledný
dátum 7D incidencia
Posledný
dátum 7D incidencia
– 7 dní
Rozdiel
7D incidencia
RSI
7 dní
RSI
14 dní
Rozdiel RSI

Tabuľka okresov. Klik na okres zobrazí 14 dňový graf :