COVID-19 Okresy za 30 /365 dní v jedinom obrázku k 15.okt 2021

Grafy všetkých okresov na jedinú obrazovku mobilu, alebo PC monitoru. V obrázku s maximálnym rozlíšením. KLIKNITE NA OBRÁZOK, ABY SA ZOBRAZIL V MAXIMÁLNOM ROZLÍŠENÍ, POTOM SI HO STIAHNITE A ZOOMUJTE .

30 dní

 Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke /bordová krivka/, s maximálnou hodnotou 2000, čo bola maximálna hodnota v priebehu II. vlny koronavírusu v niektorých okresoch. Čierna krivka zobrazuje nové prípady za 14 dní v rovnaké dni pred rokom. Na časovej osi grafu úplne vpravo sú posledné údaje, úplne vľavo sú údaje 30 dní dozadu 

365 dní

 Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke /bordová krivka/, s maximálnou hodnotou 2000, čo bola maximálna hodnota v priebehu II. vlny koronavírusu v niektorých okresoch. Na časovej osi grafu úplne vpravo sú posledné údaje, úplne vľavo sú údaje v rovnaký deň pred rokom: