COVID-19 Okresy od 1.okt 2020

Kliknutím ná obrázok sa zobrazí interaktívny graf okresu. Denne aktualizované grafy okresov od 1.okt 2020. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke /bordová krivka/, s maximálnou hodnotou 3000. Na časovej osi grafu úplne vpravo sú posledné údaje, úplne vľavo sú údaje k 1.okt 2020: