COVID-19 Okresy 90 dní

Denne aktualizované grafy za posledné 3 mesiace. Kliknutím ná obrázok sa zobrazí interaktívny graf okresu. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 7 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 7 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 2000. Spracovanie všetkých 72 grafov chvíľu trvá.