COVID-19 Okresy 7 dní

Obrázky sú náhľady denne akualizovaných grafov od 1.12.2020. Kliknutím ná obrázok sa zobrazí interaktívny graf okresu. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 7 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 7 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 1000. Spracovanie všetkých 72 grafov chvíľu trvá.