O chrípke a koronavíruse

Zdrojom údajov o chrípke v rokoch 2016-2019 sú správy Úradu verejného zdravotníctva SR :

Počet úmrtí v nemocniciach na Slovensku predstavuje približne 60 percent z celkového počtu úmrtí na Slovensku.

K 18. OKTÓBRU NA 10 000 POZITÍVNYCH PRÍPADOV JE U COVID-19 NA SLOVENSKU V ROKU 2020, OPROTI CHRÍPKOVEJ SEZÓNE ZA 3 ROKY /2016-2019/ :

  • 90 NÁSOBNE VIAC HOSPITALIZÁCIÍ
  • 20 NÁSOBNE VIAC ÚMRTÍ V NEMOCNICIACH

Osoba pozitívne testovaná na koronavírus, má 90 x väčšiu pravdepodobnosť, že skončí hospitalizovaná v nemocnici, oproti chrípke. A 20 x väčšiu pravdepodobnosť úmrtia v nemocnici, oproti chrípke.

V celkovom počte úmrtí na chrípku a momentálnym priebehom koronavírusu na Slovensku nie sú diametrálne rozdiely. Stále sa počítajú rádove v desiatkách.

Obrovský rozdiel je však v zaťažení nemocničného systému. 200 chrípkových pacientov v priebehu troch rokov, oproti 638 ležiacich v nemocniciach v nedeľu 18.10.2020. Z nich 438 s povrdeným COVID-19 a ďalších 200 s podozrením nákazy.

Na Slovensku máme štandardne na infekčných oddeleniach v nemocniciach približne 500 lôžok. S príslušným vybavením a zdravotníckym personálom.

Prekročenie tejto kapacity vo výraznej miere, nevyhnutne bude viesť k obmedzovaniu iných zdravotníckych výkonov v dôsledku reprofilizácii nemocníc.

Kto je zdravý, alebo sa takým cíti byť a zároveň nemá v rodine žiadneho seniora , či chorého, tomu fungovanie nemocničného systému môže byť ukradnuté.

Všetci ostatní, by sme sa však k otázke možného zahltenia nemocničného systému koronapacientami , nemali stavať ľahostajne. Zvlášť keď koronavírus takmer vždy vyradí z práce na určitý čas aj časť zdravotníckeho personálu.