O chrípke a koronavíruse

GRAFY NIŽŠIE SÚ AKTUALIZOVANÉ DENNE, AJ PO TERMÍNE ZVEREJNENIA ČLÁNKU.

Zdrojom údajov o chrípke v rokoch 2016-2019 sú správy Úradu verejného zdravotníctva SR :

 

  • % úmrtia v nemocniciach chrípková sezóna 2018/2019 oproti ARO : 0.0038%
  • % úmrtia v nemocniciach chrípková sezóna 2018/2019 oproti CHPO : 0.036%

Počet úmrtí v nemocniciach na Slovensku predstavuje približne 60 percent z celkového počtu úmrtí na Slovensku.

 

Veľký rozdiel oproti chrípke je v zaťažení nemocničného systému koronavírusovými pacientami. 200 chrípkových pacientov v priebehu troch rokov, oproti 1170 ležiacich v nemocniciach pondelok 26.10.2020. Z nich 1025 s povrdeným COVID-19 a ostatní s podozrením nákazy čakajúci na výsledok testov.

Na Slovensku bývalo pred koronavírusom štandardne na infekčných oddeleniach v nemocniciach približne 500 lôžok. S príslušným vybavením a zdravotníckym personálom.

Prekročenie tejto kapacity vo výraznej miere, nevyhnutne povedie k obmedzovaniu iných zdravotníckych výkonov v dôsledku reprofilizácii nemocníc. Nové sestričky ani lekári z neba nespadnú.

Kto je zdravý, alebo sa takým cíti byť a zároveň nemá v rodine žiadneho seniora , či chorého, tomu fungovanie nemocničného systému môže byť ukradnuté.

Všetci ostatní, by sme sa však k otázke možného zahltenia nemocničného systému koronapacientami , nemali stavať ľahostajne. Zvlášť keď koronavírus takmer vždy vyradí z práce na určitý čas aj časť zdravotníckeho personálu.

Čím menej bude pozitívnych prípadov koronavírusu , tým viac sa naše nemocnice budú môcť venovať realizácii zdravotníckych výkonov v štandardnom režime.

Taliansky model počtu pozitívnych prípadov, prepočítaný na počet obyvateľov Slovenska /27980 prípadov/ sme prekonali 16.10.2020:

 

Zatiaľ to naše zdravotníctvo zvláda, aj keď taliansku modelovú hodnotu prekročujeme. Či tak bude aj naďalej, závisí primárne od zodpovedného správania nás, občanov.