COVID-19 Okresy 30 dní

Kliknutím ná obrázok sa zobrazí interaktívny graf okresu. Denne aktualizované grafy okresov za posledných 30 dní. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke /bordová krivka/, s maximálnou hodnotou 3000.

Čierna krivka zobrazuje nové prípady za 14 dní v rovnaké dni pred rokom. Na časovej osi grafu úplne vpravo sú posledné údaje, úplne vľavo sú údaje 30 dní dozadu .  

Na konci druhého riadku legendy každého grafu je porovnanie poslednej hodnoty v %, oproti maximálnej hodnote za posledných 30 dní. Ak je hodnota 100% znamená to, že maximálna hodnota bola dosiahnutá v posledný deň na grafe.  Spracovanie všetkých 72 grafov chvíľu trvá.