Celoplošné testovanie, čiastočný, alebo úplný lockdown?

Slovensko má za sebou celoplošné testovanie  :

  • 23.10.  –  25.10.2020 pilotný projekt v štyroch okresoch s otestovaním  140 945  občanov
  • Od 24.10.2020 platnosť obmedzení mobility občanov /454 nových prípadov za 14 dní na 100 tisíc obyvateľov/
  • 31.10. – 1.11.2020  celoplošné testovanie vo všetkých okresoch Slovenska  s otestovaním 3 625 332 občanov
  • Od 2.11.2020 výnimka z obmedzenia mobility pre držiteľov negatívneho testu /3.6 milióna občanov/
  • 7.11. –  8.11.2020  celoplošné testovanie v 45 okresoch Slovenska s otestovaním 2 044 855 občanov

 

Máme za sebou dlhých 58 dní nepretržitého rastu počtu nových prípadov za 14 dní. Od 7. septembra až do 4. novembra každý deň, bol 14 dňový súhrn nových prípadov väčší, ako v predošlý deň. Túto skutočnosť vyjadruje index RSI na grafe:

Z 1275 nových prípadov za 14 dní k 7. septembru sme sa vyšplhali k 26 násobnej maximálnej hodnote 33404 k 4.novembru.  To je 612 nových prípadov za 14 dní na 100 000 obyvateľov Slovenska.   15 násobok kritickej hranice 40 prípadov.

Maximálna hodnota bola dosiahnutá 3 dni po ukončení I. celoplošného testovania a na dvanásty deň  od obmedzenia mobily /24.10.2020/. Následne začala klesať.

 

K 11.11.2020 nové prípady za 14 dní poklesli oproti maximálnej hodnote o 10 percent, na aktuálnych 550.  To je o 21 percent viac oproti 24. októbru.  Nárast za posledných 14 dní je však už iba na úrovni štyroch percent.

Odpoveď na otázku, nakoľko je za poklesom nových prípadov za 14 dní celoplošné testovanie, alebo 9 dňové úplné obmedzenie mobility v dňoch 24.10 – 1.11.2020 budeme hľadať v porovnaní s Izraelom.

V druhej vlne patrí Izrael k najviac postihnutým krajinám. Úplný lockdown bol v krajine vyhlásený už 25. septembra a v plnom rozsahu trval až do 18. októbra, kedy došlo k postupnému zmierňovaniu opatrení.

Počet nových prípadov za 14 dní dosiahol v Izraeli k 25.9.2020 hodnotu 785 prípadov na 100 000 obyvateľov za 14 dní.

V priebehu nasledujúcich 12 dní  až do 7.októbra táto hodnota stúpla o 23% na maximum 966.

Všimli ste si?  Dvanásť dní, rovnako ako na Slovensku, kde sme už boli 3 dni  po ukončení prvého celoplošného testovania a 3.6 milióna Slovákov vyrazilo von s negatívnym certifikátom v ruke.

Za tých 12 dní sme vystúpali o 52z hodnoty 403 na 612 nových prípadov na 100 000 obyvateľov za 14 dní.

Aký to malo ďalší vývoj ukazuje nasledujúci graf porovnávajúci Slovensko a Izrael podľa počtu dní od dátumu obmedzenia mobility:

K 11.11.2020 /posledný deň 20 na grafe/  má Slovensko o 36% viac nových prípadov /550/ ako na začiatku v deň 1 /403/.  Naproti tomu v Izraeli k rovnakému dňu došlo k poklesu o 11% z úvodnej hodnoty 785 na 697.

Tvrdý izraelský lockdown očividne zabral. Na druhej strane Slovensko zatiahlo ručnú  brzdu približne o dva týždne, skôr ako Izrael. Izrael preskočil hodnotu 400 už 12.9.2020. Skorší termín zavedenia obmedzení mobility stojí primárne za nižšími slovenskými číslami.

Nemusí to však trvať dlho, ak sa pozrieme čo je za nižšími slovenskými číslami.

14 dňová izraelská pozitivita testov  dosiahla k maximu hodnotu 13%.  Presne o týždeň po maxime klesla na 10% a pokračuje v poklese až aktuálnym dvom percentám.

Slovenská pozitivita testov v rovnakom období od 4.11. do 11.11.2020 klesla zo 16.1% na 14,8%.

Najväčší rozdiel je v počte vykonaných testov za 14 dní na 100 000 obyvateľov:

Nárast slovenského počtu PCR testov na 100 000 obyvateľov za 14 dní sa zastavil 3.11.2020.  Odvtedy kolíše okolo hodnoty 3700-3800. Očividne to súvisí so zahájením celoplošného testovania.

Nebolo by na tom nič znepokojujúce, keby pozitivita slovenských testov nebola trojnásobná oproti 5 percentnej bezpečnej hranici

V rovnakom čase Izrael testoval takmer dvojnásobne  /6500 -7700/.

Izrael sa dostal pod  5% pozitivitu testov 23. októbra. Trvalo to takmer mesiac.                  

Izraelský príklad dokumentuje to, čo odborníci vedia už dávno.  Čím drastickejšie obmedzenie kontaktov, tým rýchlejšia cesta do normálneho života. Avšak za cenu veľkých ekonomických strát s dopadom na HDP.

Slovenská cesta je hľadaním kompromisov. Celoplošné testovanie + 9 dňový lockdow oproti 23 dňovému v Izraeli.  Až do uvoľnenia obmedzení 2.11.2020 bol slovenský priebeh podobný izraelskému.  Následný pokles nových prípadov je na Slovensku výrazne pomalší.

V priebehu niekoľkých najbližších  dní sa prejavia účinky celoplošného testovania a dostaneme sa na  izraelské čísla na 100 000 obyvateľov v rovnakom čase.  Za cenu oveľa menších dopadov na ekonomiku.

A o to v princípe išlo.

S ohľadom na výrazne skoršie slovenské uvoľnenie mobility oproti Izraelu, lepší trend poklesu nových prípadov nemusí vydržať dlho. Zvlášť ak vezmeme v úvahu stále veľmi vysokú hodnotu pozitivity testov.

Vyhrali sme bitku, ale nie vojnu.

Z FB stránky Ministerstva zdravotníctva SR