COVID-19 Indikátor RSI v 14 dňových grafoch


Koronavírus úraduje vo svete celé mesiace . Celkový počet pozitívnych prípadov dávno nezohľadňuje aktuálny stav v krajinách dnes. Drvivá väčšina pôvodne infikovaných už nie je šíriteľom nákazy.

14 dní je doba po uplynutí ktorej by infikovaný človek nemal byť ďalším šíriteľom nákazy. Počet nových prípadov za posledných 14 dní je preto relevantným ukazovateľom aktuálnej situácie.

Zároveň je potrebné vedieť, či počet nových prípadov v jednotlivých krajinách má narastajúcu, alebo klesajúcu tendenciu.

K tomuto účelu slúži indikátor RSI – Relative Strenght Index .

Hodnota RSI v našom prípade vyjadruje trend vývoja pozitívnych prípadov v jednotlivých krajinách.

Použili sme kĺzavý súhrn 14 dňových nových prípadov k výpočtu hodnoty RSI. RSI má hodnoty od nula do 100.

Maximálna hodnota 100 hovorí, že za posledných 14 dní každý deň hodnota v grafe stúpa. Príkladom je aktuálne Rumunsko :

Minimálna hodnota nula, predstavuje opačný prípad, keď súhrnná hodnota nových prípadov za posledných 14 dní denne klesá. Príkladom je aktuálne Azerbajdžán :

RSI hodnota okolo 50, znamená priemerne rovnaké hodnoty/prírastky v grafe za posledných 14 dní. Nad 50 signalizuje vzostupný trend, pod 50 klesajúci trend.

Hodnota nad 70 je považovaná za výrazný vzostup, hodnota pod 30 za výrazný pokles.

Podľa poslednej hodnoty RSI môžeme dnes porovnať jednotlivé krajiny sveta a zoradiť ich od aktuálne najviac postihnutých krajín novými prípadmi až po tie najmenej. V praxi to znamená, že nie je potrebné vizuálne prehliadať 200 grafov postihnutých krajín. Stačí jediná/posledná hodnota RSI pre každú krajinu.

Medzi 175. krajinami s novými prípadmi za posledných 14 dní, je Slovensko so vzostupným trendom nových prípadov na 95. mieste a Česko s výrazným vzostupom na 65. pozícii, o tri priečky nižšie ako Taliansko:

Z grafu vidno približne rovnaké tempo nárastu nových prípadov v Česku i Taliansku. Prepočet nových prípadov na jeden milión obyvateľov je však v Česku aktuálne štvornásobný oproti Taliansku či Slovensku:

Príklad výpočtu RSI pre graf Slovensko vyššie.

Základnou veličinou je zmena dnešnej hodnoty 14 dňového kĺzavého súhrnu nových prípadov oproti rovnakému údaju včera.

Vzorec: RSI = 100 – 100/(1 + RS)

RS = SUM+/ABS(SUM-)

SUM+ : súčet kladných odchýliek

SUM- : súčet záporných odchýliek

Záver :

Hodnota RSI nehovorí nič o tom, koľko nových prípadov denne pribúda. Na to máme iné ukazovatele. RSI naznačuje trend vývoja situácie. Je to veľmi citlivý indikátor, pričom jeho citlivosť je možné zvyšovať.

RSI nás na zmenu trendu vývoja upozorní skôr, než iné ukazovatele.