COVID-19 Všetky štáty sveta v jedinom obrázku

V členení :

 • Európa
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Ázia
 • Blízky východ
 • Afrika
 • Austrália a Oceánia

Pre každý región sú v hlavičke uvedené údaje :

 • Celkový počet pozitívnych prípadov regiónu
 • Celkový počet úmrtí regiónu
 • Percentuálny podiel pozitívnych prípadov na svetovom výskyte
 • Percentuálny podiel úmrtí regiónu na svetových úmrtiach

Pre každý štát sú uvedené údaje :

 • Počet pozitívnych prípadov
 • Počet úmrtí
 • Percentuálny podiel pozitívnych prípadov z regiónu
 • Percentuálny podiel úmrtí z regiónu

V rámci regiónu sú krajiny sú zoradené zostupne podľa počtu pozitívnych prípadov

Dátum a čas aktualizácie sa nachádza v strede spolu so súhrnými údajmi za celý svet :

Obrázok je vzorový náhľad. Kliknutím sa zobrazí aktualizovaná tabuľka