COVID-19 Slovensko, Česko +14 dní vo svete

Dva týždne je doba po uplynutí ktorej by infikovaný človek už nemal byť ďalším šíriteľom nákazy.

Celkový počet pozitívnych prípadov je s ohľadom na celé mesiace trvajúcu pandémiu údaj nezohľadňujúci aktuálny stav dnes. Drvivá väčšina pôvodne infikovaných už nie je šíriteľom nákazy.

Vývoj nových pozitívnych prípadov za posledné dva týždne naznačuje, či krajina smeruje k ďalšiemu rastu, alebo poklesu celkového počtu prípadov.

Porovnaním súčtu nových prípadov za posledných 14 dní dnes, oproti rovnakej hodnote pred dvomi týždňami sa dá vyjadriť v percentách. Je to hodnota, na základe ktorej môžeme vzájomne porovnávať krajiny bez ohľadu na celkový počet prípadov a veľkosť krajiny/počet obyvateľov.

Plusová % hodnota hovorí o náraste, záporná hodnota o poklese nových prípadov. Nulová hodnota predstavuje ustálený stav, keď za dva týždne probúda približne rovnaké množstvo nových prípadov.

Slovensko malo k 12. júlu od 29. júna /14 dní dozadu/ 237 nových prípadov. 29. júna bolo od 16. júna /14 dní dozadu/ 115 prípadov. Nárast o 122 prípadov predstavuje hodnotu +106 percent. Nové prípady narástli viac ako dvojnásobne oproti hodnote z pred dvoch týždňov.

V Česku sa vzostupný trend posledné dni obracia na klesajúci. Dnes je hodnota kĺzavého 14 dňového súčtu nových prípadov prvýkrát nižšia ako pred dvomi týždňami /30.6.2020 počet 1741/ :

Chorvátsko pokračuje v stúpajúcom trende. Aj keď počet nových prípadov 1031 za 14 dní je nižší ako v Česku /1571/, v prepočte na 1. milión obyvateľov je to o 72 percent viac ako v Česku /viď graf TU/ :

200 krajín sveta podľa zmeny počtu nových prípadov za posledných 14 dní

Za názvom krajiny v grafoch nižšie v zátvorkách sú 3 údaje oddelené lomítkom:

  1. počet nových prípadov za posledných 14 dní
  2. počet prípadov v treťom a štvrtom týždni dozadu
  3. zmena počtu /hodnota “1.” mínus hodnota “2.”

Na začiatku sú krajiny ktoré nemali žiaden nový prípad za posledných 14 dní ani žiaden nový prípad za posledné 4 týždne. Nasledujú krajiny s poklesom o 100 %, t.j. tie u ktorých nepribudol žiaden nový prípad za posledných 14 dní. Za nimi nasledujú krajiny v ktorých 14 dňová hodnota nových prípadov klesá nižším tempom /záporné %/ :

1.

Česko je s 10 % poklesom na 76. mieste. Počet nových prípadov klesol o 170. Nasledujú krajiny s nárastom počtu :

2.

Za dva týždne počet prípadov vo svete narástol o 23% /113. CELÝ SVET …/ :

3.

Na Slovensku pribudlo 237 nových prípadov. Slovensko so 106 % je na 164. mieste . Výrazne horšie ako údaj za CELÝ SVET. Úplne na konci sú krajiny, ktoré v treťom a štvrtom týždni dozadu nemali žiadne nové prípady a v posledných dvoch týždňoch majú nové prípady /aktuálne iba Seychely/ :

4.

Interaktívny denne aktualizovaný graf TU

Svetový rebríček nových prípadov za dva týždne prepočítaný na jeden milión obyvateľov krajiny TU