Mobilný indoor/outdoor časový systém.

Chcete si na ceste či v teréne  zasúťažiť s kolegami?  Jedno aká aktivita :

 • chôdza/turistika
 • beh
 • cyklistika
 • motocykle
 • štvorkolky
 • automobily

ČO K TOMU TREBA?

Iba jeden mobil s internetom a našich X bezkontaktných kariet. Pričom X= počet súťažiacich.

Jeden zo skupiny, nazveme ho štartér, potrebuje mať mobilný telefón s internetovým pripojením a zapnutým NFC /majú takmer všetky smartfóny/.

Každému účastníkovi dá jednu bezkontaktnú kartu. Sú očíslované aby nedošlo k zámene.

Štartér pred začiatkom súťaže na svojom mobile prostredníctvo jednoduchého formulára zapíše názov akcie a vzdialenosť  v km s desatinnou čiarkou.

I. Pretek z bodu A s návratom do bodu A.  V bode A musí fungovať mobilné internetové pripojenie.

Súťažiaci idú na trať jednotlivo, s najmenej jednominútovým odstupom.  Priložia svoju kartu k mobilu štartéra, mobil zavibruje a je odštartované.  Alebo štartér priloží svoj mobil ku karte  pretekára.  Na motorových vozidlách je možné obojstrannou lepiacou páskou prilepiť na vopred dohodnuté miesto plastový obal na bežné bankomatové karty a do neho zasunúť kartu.

Po návrate do cieľa je potrebné znovu načítať kartu mobilom štartéra.

II. Pretek z bodu A  do bodu B.  V bode A aj B musí fungovať mobilné internetové pripojenie.

Štart prebieha rovnako.   V cieli štartér rovnako načíta mobilom karty, ak je technicky možný jeho presun do cieľa pred príchodom súťažiacich.

Ak to možné nie je, v cieli načíta karty svojim mobilom pomocník štartéra.

Každé priloženie karty k mobilu štartéra, či jeho pomocníka sa  zobrazí na internete.

Každý súťažiaci si môže pretek zopakovať /ak dovolia pravidlá/, t.j. urobí ďalšie kolo.

Už vás to dnes na tomto mieste nebaví a chcete ísť ešte dnes súťažiť inam? Žiaden problém.

Štartér pomocou formulára na mobile zapíše  ďalší názov podujatia. Od tohto okamihu sa všetky časové údaje z kariet vzťahujú k novému podujatiu.

NA ČO VŠETKO SA TO DÁ VYUŽIŤ?

Na všetky pracovné či voľnočasové aktivity, ktorých vykonávanie  si vyžaduje určitý merateľný čas, ktorý nevyžaduje presnejšie meranie ako na sekundy. Rovnako aj zaznamenávanie prítomnosti osôb na určitom mieste :

 • dochádzka do zamestnania
 • prítomnosť na vonkajších pracoviskách
 • klubové karty
 • zľavové karty
 • hlasovacie karty /načítanie karty znamená ÁNO/

AKÝ MOBIL?

Každý smartfón schopný čítať bezkontaktné NFC karty.  Testovali sme  aj na outdoorovom telefóne za necelých 75 € s DPH zakúpenom na testovacie účely pred necelým mesiacom :

ÚDAJE

Mobilom nasnímané údaje o kartách sa ukladajú v tabuľke na internete.  Možnosť spracovania ľubovoľných výstupov vo formáte pre Excell.  Možnosť priradenia konkrétneho mena osoby ku každej karte.

OBMEDZENIA

Dátum a čas priloženia karty k mobilu sa generuje v okamihu zápisu údajov do tabuľky na internete.  Môže byť o pár sekúnd oneskorený oproti reálnemu času, v závislosti od rýchlosti mobilného internetu na mieste, kde sa karty snímajú.

Zápis údajov o karte/súťažiacom + dátum a čas sa do tabuľky súťaže zapíše iba v prípade, ak karta je nasnímaná mobilom štartéra, alebo jeho pomocníka.

SLEDOVANIE PRIEBEHU SÚŤAŽE A VÝSLEDKY

K dispozícii je internetový odkaz/link  na tabuľku priebehu/výsledkov. Ktokoľvek s týmto odkazom môže sledovať   na mobile či PC priebeh a výsledky.

Demonštračný náhľad tabuľky na internete

Ak máte otázky napíšte na uversms@uversms.sk alebo info@digipay.sk