COVID Certifikáty – karta

(Zverejnené v júli 2021, doplnené 1.dec 2021 TU: COVID-19 Nové vakcinačné karty pre OTP režim.)

Od 1.júla 2021 vstúpil do platnosti “Digitálny COVID preukaz EÚ”, ku ktorému predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR mobilnú aplikáciu GreenPass.

Ako použiť štátnu GreenPass aplikáciu? Krok po kroku, do detailov (Priebežne aktualizované) sa dočítate (TU)

Dá sa očakávať v nabližšej budúcnosti, že “EÚ PAS” bude okrem priepustky na cezhraničný pohyb osôb, vyžadovaný aj na rôzne podujatia a akcie v rámci SR.

Najjednoduchším spôsobom ako sa preukázať certfikátom, je vytlačiť súbor PDF s certifikátom/pasom na tlačiarni a poskladať ho podľa čiarkovaných línií. Súbor dostanete do emailu od “mojeezdravie@nczisk.sk“, heslom na otvorenie súboru je najčastejšie vaše rodné číslo. PDF súbor s certifikátom si môžete v nezaheslovanej forme stiahnuť (TU)

Vytlačený EÚ PASS má formát A4

Poskladaný vytlačený
“EÚ PAS” má formát A5

Môžete si tiež súbor z emailu uložiť do mobilu. Bude prístupný/zobraziteľný aj keď nie je internetové pripojenie. Nevýhodou zobrazenia papierovej formy pasu A4 na mobile je skutočnosť, že meno a priezvisko sa nachádza v hornej polovici hárka a je otočené hore nohami. Kontrolné orgány s tým nemajú problém, pretože si nasnímajú verifikačný QR kód z vášho mobilu, zobrazený na hornej časti dokumentu formátu A4.

Pripravili sme alternatívu k zobrazovaniu COVID certifikátov vo forme bezkontaktnej karty v dvoch verziách :

Načítaním QR kódu, alebo priložením karty k mobilu s NFC sa zobrazia údaje, ktoré držiteľ karty chce ukázať. Zobrazované údaje sú uložené na osobnom Google účte držiteľa karty v samostatnom priečinku. Google účet má zadarmo každý, kto používa email xxxxx.gmail.com. Kto Google účet/email nemá, môže si ho jednoduchým spôsobom vytvoriť.

Postup ak už Google účet máte :

V aplikácii Google DISK vytvoriť nový priečinok s názvom “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO”. Do uvedeného priečinka je potrebné nahrať súbory na zobrazenie. V najjednoduchšom prípade stačí iba zaheslovaný/nezaheslovaný EÚ PAS v PDF forme, nič viac netreba urobiť.

Môžete nahrať aj viac súborov, vrátane certifikátov rodinných príslušníkov. Stačí iba zrozumiteľne súbory pomenovať.

Príklad zobrazenia súborov po načítaní karty /cez QR kód, alebo priložením karty k mobilu s NFC/ :

Načítanie QR kódu na karte , alebo priloženie karty k mobilu s NFC, zobrazí obsah vašeho priečinku “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO (klikni)”

Prístupové práva, kto môže vidieť vaše údaje

Prístupové práva k vašim údajom/súborom sú štandardne nastavené tak, že ich môže zobrazovať iba majiteľ účtu Google, t.j. iba vy. V praxi to znamená, že po načítaní karty sa údaje sa zobrazia iba na vašom mobile, alebo akomkoľvek inom zariadení, na ktorom ste sa prihlásili k vášmu Google účtu.

Ak sa kartu pokúsi načítať niekto iný, zobrazí sa chybový oznam :

Komu sprístupníte vaše údaje je možné zmeniť zdieľaním vašeho priečinka “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO” :

  • s konkrétnymi osobami
  • alebo sprístupníte údaje komukoľvek

Povolenie zdieľania priečinku umožní zobraziť vaše údaje aj iným osobám, po načítaní vašej karty ich mobilom.

Treba si uvedomiť, že povolenie zdieľania vašich údajov umožňuje okrem ich zobrazenia aj kopírovanie. Ak máte v priečinku viac súborov, môžete aj nastaviť prístupové práva pre každý z nich osobitne.

Na nasledujúcom obrázku je príklad povolenia zobrazenia údajov pre všetkých, s výnimkou súboru číslo 2 :

Zdieľanie priečinka a súborov signalizujú dve postavičky vpravo za názvom. Tento symbol u súboru číslo 2. chýba.

Po načítaní karty cudzím mobilom sa súbor č.2 nezobrazí :

Prečo karta?

Karta je digitálnou alternatívou COVID Certfikátov oproti ich papierovej forme. Zobrazenie údajov nie je viazané k žiadnemu konkrétnemu mobilu. Svoje údaje viete vždy zobraziť aj na cudzom mobile či PC.

Načítanie údajov z karty je veľmi rýchle. Po vypršaní platnosti certikátov, alebo požiadavky na iné dokumenty /platný PCR alebo Ag test nie starší ako X dní / sa karta nemení. Stačí iba tieto dokumenty nahrať do priečinka “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO”

Karta môže odkazovať aj na COVID dokumenty rodinných príslušníkov, či iných osôb, ktoré ste nahrali do priečinka vášho Google účtu.

V plastovom puzdre za pár centov sa dá nosiť pripnutá na oblečení, taške. Môžete tak zverejniť svoj postoj k “ANTIVAXEROM” .

Kartu nie je potrebné vyberať z plastového púzdra. QR kód na prednej strane je čitateľný aj cez plastový obal. Rovnako sa aj zobrazia vaše údaje priložením mobilu s NFC ku karte v plastovom obale.

V prípade straty karty máte prístup k svojim certifikátom na akomkoľvek zariadení s internetovým pripojením. Zároveň môžete požiadať o novú kartu. Ak ste nezmenili štandardné prístupové práva k svojim dokumentom, stratená karta nikomu na nič nebude.

Bezkontaktná karta kedykoľvek umožňuje evidenciu prítomnosti zaočkovaných osôb na určitom mieste. Na načítanie kariet stačí jeden mobil s NFC a internetovým pripojením.

V štandardnom nastavení vydavateľ karty nemá, ani nepotrebuje prístup k vašim údajom.

Karta je chránená proti kopírovaniu patentovo chráneným vodoznakom a jedinečným číslom čipu. Logo DiGiPAY na zadnej strane je ochranná známka, ktorú sme zaregistrovali v Európskej únii a osobitne aj na Slovensku.

Video ku karte : https://youtu.be/oXcmnJxWraU