COVID-19 Rating okresov SR

NAJHORŠÍ RATING=1, NAJLEPŠÍ RATING=73

 

STIAHNITE SI AKTUÁLNY COVID-19 RATING OKRESOV V PDF FORMÁTE (TU)

K tabuľke vyššie :

 • Hodnota COVID-19 Rating sa nachádza v stĺpci č.14
 • Hodnota indexu DGP-SK sa nachádza v modrom stĺpci č.13
 • DGP-SK je priemerná hodnota zo stĺpcov 2 – 12
 • Stĺpce 2 – 12 obsahujú číselné poradie okresu pri zoradení okresov podľa parametra v hlavičke stĺpca ZOSTUPNE
 • Červené zvýraznenie údajov v stĺpcoch 5 – 11 znamená nepriaznivejšie hodnoty v danom parametre, ako riadok “VŠETKY OKRESY”.
 • Modré číselné linky/odkazy v prvom riadku zobrazia tabuľku okresov zoradenú podľa príslušného parametra NADOL. Výnimkou je stĺpec 1 s abecedným usporiadaním okresov vzostupne.
 • Linky/odkazy názvov okresov v stĺpci 1 zobrazia 7 dňový graf okresu za posledných 90 dní
 • Modré linky/odkazy názvov okresov v stĺpci 17 zobrazia 14 dňový graf okresu od 1. okt 2020

VYSVETLENIE :

Zo zverejňovaných údajov o výskyte koronavírusu v okresoch na Slovensku je možné spracovávať rôzne rebríčky. Líšia sa podľa toho, aké údaje na úrovni okresov sú porovnávané. Prípadne, čo chce autor rebríčka povedať/naznačiť.

Je Slovensko jedno ohnisko, alebo nie? Testovať, či netestovať? Ak áno, tak kde? Otázky s množstvom odpovedí.

V snahe objektivizovať pohľad na regionálny výskyt koronavírusu na Slovensku, sme vytvorili index DGP-SK k porovnávaniu a ratingu okresov SR.

Index DGP-SK vychádza z nasledovných denne aktualizovaných údajov o pozitívnych PCR prípadoch v okresoch :

 1. Posledný dátum počet nových prípadov za 7 dní
 2. Mínus 7 dní počet nových prípadov za 7 dní
 3. Rozdiel Posledný dátum počet Mínus 7 dní počet
 4. Rozdiel v % Posledný dátum počet Mínus 7 dní počet
 5. Posledný dátum 7 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov
 6. Mínus 7 dní 7 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov
 7. Rozdiel posledný dátum 7Di oproti mínus 7 dní 7Di
 8. RSI 7 dní
 9. RSI 14 dní
 10. Rozdiel RSI7 – RSI14
 11. Posledný dátum 14 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov
 12. Posledný dátum počet nových prípadov za 14 dní

Údaje vo forme tabuľky obsahujú 72 riadkov okresov + riadok “VŠETKY OKRESY”, ktorý obsahuje údaje za celé Slovensko. V abecednom usporiadaní viď TU

Index DGP-SK METODIKA VÝPOČTU

Cieľom je priebežne identifikovať okresy, u ktorých väčšina z vyššie uvedených parametrov presahuje celoslovenský priemer a zároveň porovnanie okresov mezi sebou. Zoradením tabuľky okresov ZOSTUPNE podľa niektorého stĺpca získame poradie/ prehľad okresov, vrátane porovnania s celým Slovenskom v riadku “VŠETKY OKRESY”/.

Vybrali sme 11 ukazovateľov hodnotenia okresov. Počítame pozíciu/poradie okresu pre každý parameter v rámci Slovenska.

Index DGP-SK je priemerná hodnota pozície okresu v 11 rôzne zoradených tabuľkách okresov. Má hodnotu od 1 do 73. Čím menšia hodnota, tým častejšie sa okres nachádza v horných častiach rebríčkov parametrov, t.j. má horšie čísla ako iné okresy.

Do výpočtu indexu DGP-SK sme nezahrnuli počty hospitalizovaných v nemocniciach po okresoch, nakoľko pacienti sú prevážaní aj do iných okresov. Navyše hospitalizácie v nemocniciach sú následkom vývoja počtu infikovaných približne 1-3 týždne dozadu.

Všetky parametre majú pri výpočte hodnoty DGP-SK rovnakú váhu. Z uvedeného vyplýva, že hodnotu indexu DGP-SK na úrovni 1 môže dosiahnúť iba celé Slovensko = “VŠETKY OKRESY” v prípade nepretržitého, viac ako 14 dní trvajúceho vzostupu nových prípadov.

COVID-19 Rating je stanovený ako poradové číslo okresu v tabuľke okresov, zoradenej podľa indexu DGP-SK vzostupne. Za desatinnou čiarkou sa nachádza pozícia riadku “VŠETKY OKRESY” v tabuľke.

Za výhodu nami zvoleného ratingu okresov považujeme skutočnosť, že sa nevzťahuje k žiadnymi fixným hodnotám. Bude fungovať rovnako, ak celkové čísla poklesnú na desatinu, alebo vzrastú 10 násobne.

Z jedinej hodnoty COVID-19 Rating bude možné spätne kedykoľvek vyčítať, ako bol na tom okres v porovnaní s ostatnými okresmi a celoslovenským priemerom k danému dátumu.

Okresy nad riadkom “VŠETKY OKRESY” sú tie , u ktorých je trend vývoja horší ako je celoslovenský priemer. Čím menej okresov sa nachádza nad súhrnými údajmi v riadku “VŠETKY OKRESY”, tým menej môžeme hovoriť výskyte veľkých ohnísk nákazy s parametrami prevyšujúcimi celoslovenský priemer.

Ak máte pripomienky, návrhy na zlepšenie indexu DGP-SK a COVID-19 Ratingu okresov, budeme radi, keď nám napíšete na info@DiGiPAY.sk.

DiGiPAY je ochranná známka zaregistrovaná v Európskej únii a na Slovensku. Jej vlastnílom je slovenská firma Uver s.r.o.