Začíname s miningom ( časť 3.) – Náklady USD

Seriál článkov o skúsenostiach. Od nápadu po realizáciu

Minulá časť seriálu bola venovaná prevádzkovým nákladom ťažby kryptomien. Uviedli  sme spôsob výpočtu prepočítanej ceny elektrickej energie na jedno zariadenie za deň.  Na jej základe vyčíslili v tabuľkách dennú spotrebu elektrickej energie  v Eur a českých korunách v závislosti od príkonu zariadenia.

Náklady v USD /americký dolár/

Pre sledovanie efektívnosti miningu je kľúčový prepočet prevádzkových nákladov ťažby na americké doláre. Ceny kryptomien sa uvádzajú primárne v tejto mene.

Tabuľka zobrazuje údaje prepočítané aktuálnym kurzom USD/EUR a USD/CZK prevzatými zo služby Google Finance v čase pridania článku.
Po kliknutí na obrázok sa zobrazia online aktualizované údaje s platnými kurzami v čase kliknutia.

Z formálneho hľadiska je USD tabuľka iba jednoduchým prepočtom Eur a CZK na doláre. Jej praktický význam  je však oveľa väčší.

V konečnom dôsledku je výsledkom miningu určité množstvo kryptomeny, ktorej hodnota sa uvádza v USD.
Cena kryptomeny je v časovej osi premenlivá, rovnako ako kurz Eur/USD.

Limitné denné výnosy

Tabuľka USD dáva odpoveď na tzv. limitné denné výnosy ťažby. Za limitné denné výnosy ťažby považujeme situáciu,
keď výnos z predaja kryptomeny vyťaženej za 24 hodín v USD, je rovný nákladom na elektrickú energiu za 24 hodín v USD.

Napríklad zariadenie s príkonom 1000 W /riadok 26/, s cenou elektriny 0,10 €/2,58 CZK/0,11 $ za 1 kWh, má limitný denný výnos na úrovni 2,75 $.
Ak je v daný deň hodnota vyťaženej kryptomeny za 24 hodín nižšia ako 2,75 $, aktuálne vyrábame stratu. V opačnom prípade zisk.

Uvedené platí za situácie každodenného speňažovania vyťaženej kryptomeny do fiat, t.j. klasických peňazí.

Údaje v tabuľke platia bez ohľadu na to, aká kryptomena sa ťaží.

Vysoko rizikový podnik

V praxi sa však neťažia doláre, ale konkrétna kryptomena.

Limitným denným výnosom vybraných kryptomien sa budeme zaoberať v neskorších pokračovaniach seriálu.

Výsledná hodnota denného výnosu je priamo závislá od množstva vyťaženej kryptomeny a samozrejme jej ceny.

Jednoduchý vzorec “Výnos = množstvo x cena” má iba dve, ale za to poriadne “zašifrované” premenné :

  • cena, ktorá sa v čase  mení rádove v desiatkach percent
  • množstvo mince vyťaženej za deň, ktoré bude neustále klesať.

A /Cena mince

Ako sa môže meniť cena v čase zreteľne ukazuje 12 mesačný graf Bitcoin :

Nasledujúci diagram znázorňuje výšku súčasných cien v percentách, oproti cenám v januári 2018.  Bitcoin s poklesom 60 percent, drvivá väčšina mincí je na tom oveľa horšie.

Celková priemerná hodnota poklesu cien mincí  sledovanej vzorky /Top 20 Market Cap + niečo s Equihash algoritmom/ je aktuálne  79 percent. A bolo aj horšie.

B/ Množstvo mince vyťaženej za deň

Výkon inštalovaných zariadení na ťažbu mincí každodenne narastá.  Množstvo denne vyťaženej kryptomeny však zostáva rovnaké, resp. sa znižuje po dosiahnutí medzného intervalu siete.  Napr. u Bitcoin sa znižovala bloková odmena ťažiarov na polovicu každých 210 000 blokov. Naposledy v júli 2016 na súčasnú úroveň 12,5 BTC.

Narastanie celkového ťažobného výkonu siete /Hashrate/ prináša neustále zvyšovanie obtiažnosti ťažby /Difficulty/ a zhoršovanie podmienok na získanie odmeny ťažiarov.

Zjednodušene povedané, kým obsah smetiska sa nemení, resp. sa zmenšuje, počet kohútov na ňom neustále narastá.

Nie je treba ďalšie vysvetlenia,  aby každý pochopil extrémnu rizikovosť ťažby kryptomien, v ktorej ekonomickom modely sú jedinou zaručenou istotou náklady.

Podniky na výrobu tepla, alebo verejné i domáce teplárne 

Napriek tomu biznis s mining hardwérom prekvitá.  Spotreba elektrickej energie pri ťažbe prekračuje už spotrebu menších štátov.  Iba na Bitcoin sa spáli elektriny viac, ako spotrebuje celé Írsko za rok.

Začiatkom roku Stanley Morgan odhadovala spotrebu miningu Bitcoin na rok 2018 na úrovni cca 14 TeraWatthodín.  Približne 0,6 percenta celosvetového dopytu po elektrine.

Dnešná realita je asi tak 4 x viac 

Je to seriózny biznis, alebo gambling? Čo myslíte?

Pokračovanie nabudúce témou “Stratégia”