Vývoj cien od 1.1.2018

 

Porovnanie aktuálnych cien TOP 20 Market Cap mincí, s cenami k 1.1.2018. Ceny k uvedenému dátumu prestavujú 100 percent. Údaje vo farebných políčkach znázorňujú súčasnú percentuálnu hodnotu ceny mince, oproti referenčnému dátumu. Pre Bitcoin napr. súčasná cena predstavuje 60 %  z januárovej ceny, čo znamená pokles o 40 %.

Z diagramu k včerajšiemu dátumu je možné vidieť :

  • súčasné ceny sú v priemere  TOP20 takmer polovičné.  Ukazuje to súčtová hodnota “1091” na konci riadku, ktoré predstavuje 54 % z maximálnej hodnoty 2000 /20 mincí x 100/
  • hodnoty nad 100 znamenajú vyššiu súčasnú cenu. U Binance Coin je to o 54 % vyššia cena
  • hodnoty pod 100 znamenajú pokles ceny
  • hodnoty medzi 55 – 100 znamenajú, že cena mince klesla, ale vedie si lepšie ako je priemer TOP20
  • hodnoty pod 54 znamenajú, že cena mince klesla a vyvíja sa horšie ako je priemer TOP20