Výsledky antigénového testovania v obciach 21. – 22.nov 2020

459 obcí a miest v 21 tabuľkách, zoradených podľa rôznych kritérií /stĺpcov/

Náhľad tabuľky obcí zoradenej podľa abecedy

Obce si môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca zostupne, kliknutím na odkaz nižšie . Tabuľka sa zobrazí vždy celá. Po zobrazení tabuľky je stĺpec zoradenia označený v hlavičke šípkou :

2. etapaod 30.10.do 1.11.
test 2 – počet testov poz 2 – počet pozitívnych% poz 2 – percento pozitívnych
3. etapaod 7.10.do 8.10.
test 3počet testovpoz 3počet pozitívnych% poz 3percento pozitívnych
4. etapa od 21.11do 22.11.
test 4 REZ – počet testov rezidentnípoz 4 REZ – počet pozitívnych rezidentní% poz 4 REZ – percento pozitívnych rezidentní
test 4 NER – počet testov nerezidentpoz 4 NER – počet pozitívnych nerezident% poz 4 NER- percento pozitívnych nerezident
test 4 Spolu – počet testov spolupoz 4 Spolu – počet pozitívnych spolu% poz 4 Spolu- percento pozitívnych spolu
Súhrn
test 2-4 testy za všetky etapypoz 2-4 pozitívne za všetky etapy% 2-4 percento pozitívnych za všetky etapy
abecednevzostupne
Obce OkresyKraje

Pohľad do tabuliek naznačuje pravdepodobne neočakávanú situáciu. Nerezidenti tvorili 23% zúčastnených/testovaných a vyše 52% pozitívnych !

Z 25 322 testovaných nerezidentov bolo pozitívnych 1306, čo je 5,16% . Po obciach to vidno v tabuľke zoradenej podľa stĺpca : % poz 4 NER- percento pozitívnych nerezident

Nerezidenti tvorili najmenej polovicu zo všetkých testovaných v 54 obciach.

Obce s najväčším % podielom nerezidentov na celkovom počte testovaných v obcii

Nerezidenti tvorili najmenej polovicu zo všetkých pozitívnych v 203 obciach.

Obce s najväčším % podielom pozitívnych nerezidentov na celkovom počte pozitívnych v obci