Situácia v jednotlivých nemocniciach

Zoradte si všetky nemocnice do tabuľky podľa jedného zo stĺpcov. Kliknutím na odkaz nižšie :

  1. Podľa krajov
  2. Podľa okresov
  3. Abecedne
  4. Obsadené COVID-19
  5. Pľúcna ventilácia
  6. Suspektní JIS OAIM
  7. Potvrdení JIS OAIM
  8. Hospitalizovaní