Online tabuľky

Od začiatku roka 2018 spracovávame pre svoje potreby online údaje z kryptotrhu v rôznych tabuľkách. Tu vám ich sprístupňujeme /link dole/. Tabuľky /20/ sa aktualizujú cca 1-2 x za hodinu. Obsahujú do 100 tisíc údajov a tak načítanie chvíľu trvá. Bez aplikácie “Google Disk” /na mobile či PC/ môže byť ich prezeranie problematické.

 

Link k tabuľkám na krátkej url :   www.99a.tv/krypto.