COVID-19 Okresy 14 dní

Denne akualizované grafy od 15.okt 2020. Kliknutím ná obrázok sa zobrazí interaktívny graf okresu. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 2000. Spracovanie všetkých 72 grafov chvíľu trvá.