COVID-19 Okresy 14 dní

Kliknutím ná obrázok sa zobrazí interaktívny graf okresu. Denne aktualizované grafy okresov za posledných 365 dní. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke /bordová krivka/, s maximálnou hodnotou 2000, čo bola maximálna hodnota v priebehu II. vlny koronavírusu v niektorých okresoch. Na časovej osi grafu úplne vpravo sú posledné údaje, úplne vľavo sú údaje v rovnaký deň pred rokom . Spracovanie všetkých 72 grafov chvíľu trvá.