O grafoch a grafoexpertoch

V súvislosti s kryptomenami sa nám vyrojili grafoexperti.

Na grafoch predpovedajú vývoj cien /často za peniaze/ a zdôvodňujú, prečo bola včera taká cena, aká bola.

Dnes je na vine nízkych cien kryptomien koronavirus. Koho by napadlo predsa niečo iné.

Cenu Bitcoin na úrovni 6000 USD sme však za posledné 2 roky videli už niekoľkokrát:

 

Z toho by mohlo vyplývať, že koronavirus je na svete minimálne od 6. feb 2018, kedy minimálna cena Bitcoin klesla na 6048 USD.

Mohlo by vyplývať, ale nevyplýva, lebo máme zdravý rozum!!!

Na vysokej škole ako študent /1974-1980/, som mal v tom čase nesmiernu vzácnosť. Plnohodnotný, programovateľný vreckový počítač s bonusom v podobe vymeniteľného modulu s množstvom software z oblasti matematicko-štatistických metód.


Vyzeralo to ako obyčajná kalkulačka /Texas Instrument TI-59/:

Kto vie, napr. čo je to dobrý generátor náhodných čísel, výpočet integrálov Simpsonovou metódou, určite ocení aj dnes.

Naučiť sa programovať bola zábava. Program mohol mať dĺžku až 1000 riadkov. Štatistika a štúdium strojáriny však nešli dohromady. Bolo to presne to, čo sú kryptomeny dnes pre drvivú väčšinu ľudí – neznáma veličina. Nepomohli stovky strán odbornej literatúry. Bola príliš zložitá a príliš odborná pre laika, ktorý potreboval iba pochopiť základy štatistiky na využitie v programovaní.

V roku 1977 sa objavil v univerzitnej knižnici poklad. „Knaurova kniha o moderných štatistikách“ od rakúskeho žurnalistu/spisovateľa Helmuta Swobodu:

V úvode prof. Ragnar Frisch nositeľ Nobelovej ceny za „Vývoj a uplatnenie dynamických modelov pre analýzu ekonomických procesov“ napísal : „Autor si dal za cieľ dôverne zoznámiť so štatistikou ľudí, ktorí o nej nemajú žiadnu predstavu. Neobyčajnosť jeho činu je v tom, že sa mu to v tak veľkej miere podarilo.“

ŠTATISTIKA PRE LAIKOV som ju vtedy nazval, ukázala suchopárnu vednú disciplínu v čitateľsky vzrušujúcej, zrozumiteľnej podobe/forme, s jednoduchým a názorným vysvetlením základných veličín.

V knihe sa autor osobitne venuje otázkam zneužívania štatistiky. Zámerne, či z nevedomosti sa častokrát interpretujú čísla/hodnoty v súvislostiach bez príčinností.

Jedným z takých príkladov je v knihe štatisticky preukázaná závislosť vývoja kurzu amerických akcií od skracovania dĺžky dámskych sukní v čase nástupu minisukní :

Zjavný nezmysel má častokrát veľkú paralelu s dnešnými správami o vývoji cien na kryptotrhu.

Osobitnou kategóriou sú technické analýzy podsúvajúce predpovede/predikcie vývoja cien kryptomien.

Technická analýza bola primárne vyvinutá pre akciový trh. Jej aplikácia na turbulenciami zmietané kryptomeny nemá opodstatnenie.

Výpovedná hodnota je podobná tejto, za použitia historického grafu z knihy:

Komentár ku grafu :

  • Bitcoin pôjde hore /červené pásmo/. Alebo aj dole /modré pásmo/.
  • Ak pôjde hore, bude stúpať podľa optimistickej čiary. Alebo aj pesimistickej čiary.
  • Ak pôjde dole, bude klesať podľa optimistickej čiary. Alebo aj pesimistickej čiary.
  • Alebo sa červená a modrá šípka otočia o 180 stupňov.
  • Alebo sa dámy otočia o 180 stupňov.
  • Ak sa o rok pozriete na tento obrázok a zistíte, že sme mali pravdu, pošlite nám príspevok, najlepšie v Bitcoin.
  • Alebo nemusíte čakať rok a pošlite ihneď.

Túto analýzu sme vypracovali pred dvomi rokmi. Pri pohľade na graf vývoja ceny Bitcoin za uplynulé obdobie zistíte, že sme mali pravdu. Všetky ceny boli v rámci nami vymedzených mantinelov a očakávaní.

 

Na záver : Samozrejme, že celá analýza je vtip.

Dávajte pozor, aby si z Vás podobným spôsobom niekto nevystrelil a ešte k tomu za peniaze .