DiGiPAY NFC bankovka

Bankovky s hodnotami 0,001 – 0,007 Bitcoin a MY Bitcoin majú bezkontaktný bezpečnostný NFC čip,  ktorého obsah sa dá jednoducho overiť : 

Každý čip má svoje jedinečné, unikátne číslo – ID.

V čipe sa nachádzajú verejne čitateľné údaje :

 • ID čipu  /neexistujú dve rovnaké ID/
 • informácia že ide o čip Mifare Classic 1KB  /v prvom kroku najdôležiteší overovací údaj/
 • verejná adresa Bitcoin peňaženky/bankovky
 • číslo DiGiPAY bankovky
 • hodnota a mena
 • dátum edície pre edície 2018, alebo dátum odoslania kryptomeny do bankovky pre edície 2019

Tieto údaje sa dajú prečítať bežnými čítačkami bezkontaktných NFC kariet.

Prečítajú ich aj smartfóny s NFC  s bežne dostupnými bezplatnými mobilnými aplikáciami napr. “NFC TagInfo”. 

V zašifrovanej/neprístupnej oblasti sú údaje slúžiace k ochrane bankovky proti kopírovaniu.

PRIVÁTNY KĽÚČ SA V ČIPE NENACHÁDZA, PRETO JE NEMOŽNÉ ODCUDZIŤ OBSAH PEŇAŽENKY v prípade prečítania zašifrovanej oblasti čipu.

Unikátne číslo ID bankovky je možné použiť všade, kde sa používajú prístupy na báze bezkontaktných kariet. K tomu je potrebné, aby správca systému načítal ID čipu  a zapísal ID čipu vašej bankovky do príslušného systému.

Využitie je široké:  

 • prístupové systémy do vašeho domu, firmy, objektu
 • vstup na parkoviská
 • dochádzkové systémy
 • zľavové sytémy /obchody, reštaurácie/
 • klubové systémy
 • herné sytémy
 • ovládanie mobilu s NFC pomocou DiGiPAY peňaženky.

Načítanie verejne čitatelných údajov z čipu  pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie “NFC TagInfo” :

1. úvodná obrazkovka, priložiť kartu k telefónu, 2. proces čítania karty, 3. karta načítaná, stlačiť “OK”

4. stlačiť “Tag information…”, 5. ID čipu, typ karty, stlačiť “Back”, 6. Stlačiť “Data …”, 7. údaje o peňaženke + verejná adresa peňaženky

Overiť údaje o Vašej peňaženke môžete pomocou nasledujúceho formulára :

 

Posledné overovanie je vždy hore /modrý riadok/. V žltom stĺpci sa nachádza  ID čipu. Ak v stĺpci “Odpoveď” je hodnota “neoverené”, potom nejde o DiGiPAY peňaženku. Porovnajte ID čipu /obr. č.5 hore/ s údajom “NFC ID” v tabuľke v riadku Vašej peňaženky.