Nezávislosť

Tretia časť seriálu INVESTOR

Tretia časť seriálu INVESTOR

Nezávislosť od štátov, inštitúcií, firiem, v konečnom dôsledku od nikoho, je považovaná za kľúčovú vlastnosť kryptomeny. Drvivá väčšina kryptokomunity tejto ilúzii aj verí v predstave, že Bitcoin je neovplyniteľný a jeho cenu určuje výlučne trh.

Ani zďaleka to nie je pravda. Deklarovaná nezávislosť má vážne trhliny.

Najdôležitejšie faktory s negatívnym vplyvom na nezávislosť kryptomien :

 • overovacie uzly siete
 • kryptomenové peňaženky
 • kryptomenové burzy a zmenárne
 • internet
 • legislatíva/jurisdikcia
 1. Nezávislosť a overovacie uzly siete

Overovacie uzly siete kryptomeny sa spájajú s baníkmi/minermi, ktorí za svoje služby inkasujú poplatky + odmenu za nájdenie bloku vo forme nových mincí. Platí to však iba čiastočne.

V skutočnosti iba necelých 30 % /cca 600/ kryptomien sa ťaží a overovacie uzly dostávajú odmenu aj vo forme novovzniknutých/vyťažených mincí.

Zoznam kryptomien v poradí podľa aktuálneho 24h Objemu obchodov v USD, nájdete v PDF súboroch s popisom údajov na poslednej strane :

O možnosti 51 % útoku s využitím overovacích uzlov siete sme už písali v článku DECENTRALIZÁCIA. To však nie je všetko.

Decentralizáciu, ako základ nezávislosti blockchain Bitcoin nikto nepochybňuje. Napriek tomu došlo v polovici novembra 2018 k udalosti spochybňujúcej nezávislosť Bitcoin.

Na ročnom grafe nižšie vidíme relatívne stabilnú cenu Bitcoin v období medzi 6. septembrom a 12.novembrom 2018. V tomto období panovalo presvedčenie, že pod 6000 USD cena spadnúť nemôže, pretože sa to už neoplatí ani ťažiarom v Číne. Čo sa dá preložiť iba tak, že ťažiari cenu ovplyňujú t.j. manipulujú.

Denný prírastok množstva Bitcoin v obehu /Circulating Supply/ získaný ťažbou, predstavuje totiž iba nepatrnú časť z celkového počtu denne zobchodovaných Bitcoinov na kryptoburzách. Asi tak 0,1 percenta /1800 oproti dvom miliónom/.

 

Bez ohľadu na cenu Bitcoin, od začiatku roku 2018 celkový výkon siete /hashrate/ a obtiažnosť ťažby /difficulty/ narastali v dôsledku pripájania stále väčšieho počtu zariadení do siete.

Maximály výkon siete bol 1.11.2018 a následne začal klesať.

K 16. novembru 2018 bolo avizované rozdelenie siete Bitcoin Cash na dve /fork/. Vznikla nová minca Bitcoin SV. Značná čast výpočtového výkonu siete Bitcoin sa už od 1.11.2018 presúvala na podporu pôvodnej siete Bitcoin Cash a k 16.11.2018 aj novzniknutému Bitcon SV.

16.11.2018 predstavoval súčtový výkon /hashrate/ Bitcoin Cash + Bitcoin SV hodnotu 346 % pôvodnej siete Bitcoin Cash k 30.10.2018 /3,5391E oproti 7,8816E+4,374E/.

Súperenie dvoch znepriatelených skupín o budúcnosť Bitcoin Cash a Bitcoin SV za pomoci presmerovania výkonu overovacích uzlov zo siete Bitcoin, malo v konečnom dôsledku veľmi drastické následky na cenu Bitcoin.

Overovacie uzly najmä v prípade mincí, ktoré sa ťažia, sú potenciálnym ohrozením nezávislosti mince. Znižovanie odmien v čase za nájdenie bloku /halving/ môže priviesť prevádzku overovacích uzlov do naprostej ekonomickej neefektívnosti. Spolu so zánikom/strate časti výpočtového výkonu siete, až po hranicu ekonomickej uskutočniteľnosti 51 % útoku.

2. Nezávislosť a peňaženky

Každá minca potrebuje peňaženku. Bez ohľadu na formu peňaženky, vždy obsahuje iba adresu peňaženky a privátny kľúč.

Iba peňaženka je to, čo robí z Investora skutočného vlastníka kryptomeny.

Aplikácií kryptomenových peňaženiek sú stovky, možno tisíce. Tými online, či na burzách sa nebudeme zaoberať.

Vlastníci kryptomien bezhlavo zverujú svoje decentralizované, nezávislé majetky do rúk úzkej skupiny rôznorodých, často neznámych ľudí a firiem – programátorov tvorcov peňaženiek.

Myšlienka decentralizácie, či nezávislosti je úplne postavená na hlavu.

Každý KryptoGuru poradí ako najbezpečnejšiu hardvérovú peňaženku, najčastejšie Ledger Nano či Trezor. Bez pripojenia k počítaču, alebo mobilu a softvéru od výrobcu peňaženky, však svoje mince z peňaženky nedostanete. Dve firmy, dva softvéry na uloženie kryptomajetku z celej zemegule?

Tak vyzerá decentralizácia a nezávislosť kryptomien v praxi.

Osud dlhodobej investície INVESTORa záleží na schopnosti tvorcu app peňaženky dlhodobo udržiavať jej softvér minimálne kompatibilný s budúcim rozvojom /update/ operačných systémov počítačov, resp. mobilov. A samozrejme aj s prípadnými budúcimi zmenami blockchainu mince.

Autor článku má osobnú skúsenosť zo začiatku roku 2018, kedy app hw peňaženky po update WIN 10 nejaký čas nefungovala. Kým začala fungovať, cena mince, ktorú chcel predať klesla na polovicu.

Exitujú postupy, ako aj bez „nefunkčného“ softvéru hw peňaženky importovať jej obsah do inej peňaženky. To sa však dá už len za pomoci aplikácií tretích strán.


Ledger či Trezor nemajú výrobné čísla. Nikdy neviete, akú verziu peňaženky máte.
Ledger odhalil pět chyb zabezpečení ve dvou konkurenčních peněženkách Trezor.


JEDINOU FORMOU ZARUČENE NEZÁVISLEJ A BEZPEČNEJ PEŇAŽENKY JE PAPIEROVÁ PEŇAŽENKA, vytvorená certifikovanou aplikáciou na počítači odpojenom od internetu.

3. Nezávislosť a burzy

Začiatkom roku 2018 sa 1500 mincí obchodovalo na 6. tisícoch trhoch /markets/. Dnes máme 2100 mincí na 16. tisícoch trhov stoviek búrz.

Burzy sú achilovou pätou kryptomien. Aj keď sú ich stovky, len na pár desiatkách z nich sa dajú nakúpiť, či predať kryptomeny za doláre či iné skutočné peniaze/fiat.

Burzy s menovými fiat pármi sú mostami medzi kryptosvetom a reálnymi ekonomikami. Iba na tieto burzy pritekajú z bánk skutočné finančné prostriedky a iba z týchto búrz sa vracajú nazad. Na všetkých ostatných sa iba zamieňajú kryptomeny medzi sebou a prepočítavajú na americké doláre.

 

Prehľad menových párov Bitcoin/fiat s obratom nad 2 milióny USD k 14.3.2019 :

 

Viac ako 3/4 vyššie uvedených obchodov sa uskutočnilo iba na 11. burzách /prvý stĺpec/ :

 

Celý kryptotrh stojí na pár desiatkach internetových pilieroch, reprezentovanými burzami s obchodmi vo FIAT.

Tu sa dostávame k podstate veci.

 

4. Nezávislosť a internet

Závislosť na internete je najzraniteľšou oblasťou kryptomien.

Možno súhlasiť s tvrdením kryptonadšencov, že zrušiť/odstaviť Bitcoin je nemožné. Bude žiť hoci aj na poslednom fungujúcom počítači na zemeguli.

To však je absolútne nepodstatné pre INVESTORA. Ten očakáva v stanovenom čase minimálne návratnosť investície a možnosť uzavrieť pozíciu s návratom do východiskovej pozície vo fiat.

Nevyhnutné podmienky k naplneniu tohoto cieľa :

 • prístup čo najširšej komunity k obchodovaniu s kryptomenou pre zabezpečenie likvidity
 • možnosť ukončiť investíciu prevodom na finančné prostriedky/fiat

Nikto nepochybuje o tom, že v súčasnosti sa obe tieto požiadavky dajú zabezpečiť výlučne internetovým pripojením na kryptomenové burzy a zmenárne.

Skôr než sa na tento problém pozrieme bližšie, treba si uvedomiť ako celosvetová internetová sieť funguje.
Existuje 13 najdôležitejších tzv. koreňových DNS serverov, ktoré ukladajú kompletnú databázu názvov domén a ich pridružených IP adries. Tieto najvyššie DNS servery sú pomenované od A až po M. (Prvých 13 znakov abecedy.) Desať týchto serverov je v USA, jeden v Londýne, jeden v Štokholme a jeden v Japonsku.

5. Nezávislosť a jurisdikcia

Až do roku 2016 si kryptopriestor žil svojom vlastným životom mimo väčšej pozornosti zo strany štátnych a regulačných orgánov v jednotlivých krajinách.

Možnosti daňových únikov, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a najmä podvody spojené s ICO projektami, však zobudili regulačné orgány mnohých štátov vrátane ich zákonodarcov k značnej aktivite..

Od začiatku roku 2018 sa výrazne zvyšuje počet štátov, v ktorých sa legislatíva začína kryptomenami zoberať.

Od jednoduchej úpravy daňových/účtovných predpisov /v SR marec 2018/, až po ich kriminalizáciu smerujúcu najmä k ICO.

A samozrejme aj k regulácii kryptobúrz.

ICO projekty v prvom tohtoročnom štvrťroku vybrali 58-krát menej ako v 1. štvrťroku 2018

Nové predpisy, zákony, nariadenia a samozrejme aj sankcie za ich porušenie vznikajú naprieč celým svetom.

Jednou z obvyklých sankcií je zablokovanie/zrušenie problematickej webstránky. V prípade krytoburzy s fatálnymi následkami pre všetkých, ktorí na nej držia svoje aktíva. Ak by šlo o burzu s významým podielom na obchodovaní fiat menových pároch, malo by to negatívny dopad na celý kryptotrh.

 


Intrateritoriálne blokovanie webstránok

Každý štát na svete má možnosť zablokovať svoje národné domény, ako aj domény s národným webhostingom. Výnimku tvorí asi iba Tuvalu, ktorý svoju národnú doménu “*.tv” predal súkromnej firme. V niektorých krajinách k zablokovaniu či zrušeniu domény treba rozhodnutia súdov. V iných stačí iba zaradenie domény na čiernu listinu poverenou inštitúciou /napr. Rusko, Čína/.

Nedávny príklad zo SR nájdete tu : Finačná správa SR október 2018

Určite to nebolo Maltské podnebie, k vôli ktorému sa najväčšia kryptoburza Binance v roku 2018 presťahovala ani nie po roku existencie z Číny na Maltu.

Extrateritoriálne blokovanie webstránok

Klasickým prípadom a nie jediným, je Čína.

Čínska vláda obmedzuje prístup k vybraným zahraničným webstránkam prakticky už od vzniku internetu.

Ako to funguje v praxi sa dozviete v nasledovnom článku : Živě z Pekingu: Otestovali jsme Velký čínský firewall a hledali dalajlámu

Premena internetu na štátny intranet .

Ďalším rizikom sú stále častejšie úvahy o odstrihnutie niektorých krajin od celosvetového internetu.

Rusko se načas odpojí od internetu. Kvůli kybernetické válce a cenzuře

Splinternet, rozdelený internet, je čoraz reálnejšia hrozba

Legislatívne procesy v jednotlivých krajinách postupne v čoraz väčšom rozsahu zasahujú do nezávislosti kryptomien.

Francoužští regulátoři chtějí zakázat anonymní kryptoměny

Od úvah o zákaze anonymných kryptomien až po konflikt kryptomien s už existujúcou legislatívou. Príkladom môže byť napr. Rusko, v ktorom je štátna mena rubeľ zakotvená v ústave aj ďalších finančných predpisoch, ako jediná mena pre vnútroštátne platby. Platba kryptomenami za tovary či služby, rozhodne nie je v súlade s vnútroštátnymi predpismi aj bez akýchkoľvek ďalších reštrikcií.

Zhrnutie závislosti kryptomien na príklade Bitcoin :

 • Viac než 10 tisíc nezávislých overovacích uzlov siete overuje prevažne /co do počtu BTC/ transakcie smerujúce a odchádzajúce z cca 400 búrz.
 • Z tohoto počtu búrz iba cca 30 zabezpečuje obchody v menových pároch s fiat vo významných objemoch.
 • 40 percent všetkých Bitcoin sa nachádza v menej ako 2000 peňaženkách.
 • Na konci dňa by všetky Bitcoiny mali byť uložené v hardvérových peňaženkách od dvoch výrobcov, lebo je to vraj najbezpečnejšie.
 •  

Celý kryptotrh stojí na pár desiatkach búrz umožňujúcich obchodovanie vo fiat, ktoré majú svoje účty v bankách. O tom ktorá burza môže/nemôže obchodovať s fiat menovými pármi rozhodujú teda banky, ktoré sú dnes už prakticky na celom svete regulované.