Návod

Je potrebné mať vytvorený Google účet. Váš COVID EÚ PAS /pripadne aj ďalšie dokumenty/ bude uložený v osobitnom priečinku na disku Vášho Google účtu.

Ak Google účet nemáte :

  • Prejdite na stránku Google.sk
  • Vytvorte si nový účet Google účet

Ak už Google účet máte, je potrebné vykonať 3 kroky :

  1. Vytvoriť v aplikácii Google disk nový priečinok s názvom “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO”
  2. Nahrať do priečinka váš COVID Certifikát /prípadne aj ďašie súbory/
  3. Získať url adresu priečinka “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO” zdieľaním priečinka

POSTUP :

Prejdite na aplikáciu Google DISK /ak ju na mobile nemáte, stiahnite si ju/.

Klik na mriežku vpravo hore
Zvoliť aplikáciu DISK

Najskôr je potrebné sa rozhodnúť, v akej forme má byť certifikát zobrazovaný :

  1. Zaheslovaný PDF súbor
  2. Nezaheslový PDF súbor /nepovinné/
  3. Obrázok /nepovinné/

Ako natrvalo odstrániť heslo zo zaheslovaného PDF Certifikátu, prípadne ako previesť PDF súbor na obrázok, sa dozviete v našom článku Ako získať digitálny COVID preukaz EÚ v odstavoch B/ a C/.

Skôr než sa rozhodnete pre formu zobrazenia certifikátu, prečítajte si pozorne odstavec C/ nižšie.

Vytvorte na DISKu nový priečinok  s názvom “COVID Certifikát – MENO PRIEZVISKO”

Stlačiť “+ Nové

Stlačiť “Priečinok”
Vpísať názov priečinka
Stlačiť “Hotovo”
Nový priečinok je vytvorený, kliknúť na priečinok

Do priečinka nahráme súbory na zobrazenie. V najednoduchšom prípade stačí iba COVID EÚ PAS v PDF forme.

Nový priečinok je prázdny, kliknúť “+ Nové”

Kliknúť “Nahranie súboru” a následne vybrať súbor/certfikát zo zariadenia
Po nahraní certifikátu do priečinku, kliknúť “Disk”

V ďalšom kroku je potrebné získať url adresu ku priečinku “COVID certifikát – Meno + Priezvisko”

A/

Postup ak chcete, aby sa po nasnímaní karty /QR vpredu, alebo NFC/ certifikát zobrazil iba na zariadeniach, na ktorých ste prihlásení ku vašemu Google účtu /na cudzom mobile sa certifikát nezobrazí/ :

Označiť priečinok “COVID certifikát – ……..” a kliknúť na “Získať odkaz” vpravo hore

Skopírovať odkaz, stlačiť “Hotovo” a uložiť odkaz do zariadenia :

Môžete/nemusíte pridať mená konkrétnych ľudí s Google účtom, ktorí môžu zobraziť údaje v priečinku

B/

Postup ak chcete, aby sa po nasnímaní karty /QR vpredu, alebo NFC/ certifikát zobrazil na všetkých zariadeniach t.j. aj na cudzích mobiloch:

UPOZORNENIE : TÁTO VOĽBA UMOŽNÍ OKREM ZOBRAZENIA AJ KOPÍROVANIE.

Vo voľbe “Obmedzené” vybrať “Ktokoľvek s odkazom”

Výsledok :

Skopírujte odkaz a uložte si ho. Táto informácia bude zapísaná do QR kódu na prednej strane karty a do čipu bezkontaktnej karty.

C/

Nasnímaním QR kódu vpredu na karte alebo priložením karty k mobilu s NFC sa zobrazí obsah vášho priečinka “COVID certifikát – Meno + Priezvisko”. K tomu je nevyhnutné internetové pripojenie.

QR kód na zadnej strane slúži na overenie pravosti certifikátu kontrolnými autoritami, prípadne majiteľmi prevádzok a organizátormi podujatí. Tento QR kód sa nachádza na certifikáte v pdf forme. Na jeho prečítanie sú potrebné špeciálne aplikácie v mobile, ktoré nevyžadujú pripojenie na internet. Na Slovensku je verejne dostupná aplikácia OverPass.

QR kód na zadnej strane karty môže byť/nemusí, rovnako ako fotografia.

QR kód z certifikátu je možné vytlačiť na zadnú stranu karty iba v prípade, ak je certifikát uložený na vašom Google DISK v nezaheslovanej PDF forme, alebo vo forme obrázka a prístupové práva sú nastavené podľa odstavca B/ vyššie.

V prípade, že vám bude po ďalšej dávke vakcíny vystavený nový certifikát, QR kód na zadnej strane karty bude neaktuálny.

QR kód na prednej strane karty a informácia zapísaná v bezkontaktnom čipe karty budú aktuálne stále. Po prípadnom vystavení nových certifkátov ich jednocho treba nahrať do priečinka “COVID certifikát – Meno Priezvisko”. Neplatné certifikáty môžete/nemusíte vymazať.