Logo

Ing. Miroslav Plocháň: Nie som grafik, dávam iba návrhy/koncepty. Žltá farba je farba šípky, ktorú používa zamestnávateľ. Môže byť aj iná farba, rovnako aj iný druh písma.