Limitné ceny altcoinov

Altcoiny sú všetky kryptomeny s výnimkou Bitcoin. Je ich už viac ako 2200. Rovnako ako Bitcoin, ceny altcoinov sprevádza vysoká volatilita /veľká miera zmeny ceny v čase/.

Cenový vývoj altcoinov je v značnej miere závislý od zmeny ceny Bitcoin:

Vo všetkých grafoch v článku za názvom mince v zátvorkách je Circulating Supply v miliónoch (počet kusov v obehu), nasledujú aktuálne ratingy WCR a CCID pokiaľ existujú.

V zásade platí :

  • ak cena Bitcoin stúpa, rastie aj cena altcoinov, ale vo väčšine prípadov pomalším tempom
  • ak cena Bitcoin klesá, padajú aj ceny altcoinov, ale vo väčšine prípadov rýchlejším tempom

Samozrejme existujú aj výnimky. Poznanie miery závislosti ceny altcoinu na cenovom vývoji Bitcoin dáva predstavu o reálnej “pridanej hodnote” konkrétneho altcoinu.

Ceny altcoinov sa pohybujú od od zlomkov USD centov až po stovky USD. Ako ich vzájomne porovnať?

K tomuto účelu už od začiatku roku 2018 počítame tzv. “limitnú cenu” mince. Za “limit” považujeme trhovú kapitalizáciu Bitcoin /Market Cap, skrátene MCAP/ k danému dátumu.

Limitná cena mince dáva odpoveď na jednoduchú otázku : Aká by bola cena mince, ak by minca dosiahla trhovú kapitalizáciu Bitcoin.

Trhová kapitalizácia je počet mincí v obehu /Circulating Supply, skrátene CS/ krát aktuálna trhová cena. Cena aj CS sú v čase premenlivé viď graf vyššie. Od 1.1.2018 nárastol počet Bitcoinov v obehu o približne 900 tisíc, na súčasnú hodnotu 17,8 miliónov /žltá čiara/.

Prečo považujeme MCAP Bitcoin za limit

Netrvrdíme že to tak bude naveky, ale dlhodobo platí :

  1. MCAP Bitcoin tvorí viac ako polovicu celkového MCAP

2. Objem (24h) obchodov Bitcoin v USD dosahuje cca 30 percent z celkového objemu

3. Bitcoin MCAP na rozdiel od drvivej väčšiny altcoinov nie je iba púha násobilka. Od polovice novembra 2018 sa na burzách denne zobchoduje viac ako 5 percent CS Bitcoin. Od polovice februára 2019 je to dokonca viac ako 10 percent.

Mesačne sa zobchoduje počet Bitcoin od 1,5 násobku CS vo februári 2018 až po viac ako 5 násobok v máji 2019 /modré stĺpce/ reprezentovaný priemerným denným počtom takmer 3.2 milóna Bitcoin /zelené stĺpce/ :

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva realita dominacie Bitcoin a hlavne v blízkej dobe jej nedosažiteľnosť akýmkoľvek altcoinom.

Výpočet limitnej ceny altcoinu oproti MCAP Bitcoin

Limitnú cenu označujeme hodnotou $ALTC/BTC ako podiel MCAP Bitcoin a CS mince v danom čase.

Vzorec má 3 premenné v čase :

  • cena Bitcoin
  • Circulating Supply Bitcoin
  • Circulating Supply altcoin

Príklad Ethereum :

Aktuálne je limitná cena ETH na úrovni 1550 USD – modrá krivka a má od začiatku mája 2019 stúpajúci trend napriek tomu, že v celom sledovanom období sa CS Bitcoin zvýšilo o necelý milión, avšak ETH až o desať miliónov.

K čomu je dobré poznať limitnú cenu? Napr. ak fandíte XRP s dnešnou cenou 0,43$ tažko možno očakávať v krátkodobom časovom horizonte cenu na úrovni 4$.

Prečo? Pretože dnešná limitná cena XRP predstavuje 3,9$. A preto, že od 1.1.2018 sa CS XRP zvýšil o rovné 3.5 miliardy XRP.

Samotná hodnota limitnej ceny neumožnuje porovnávať altcoiny medzi sebou. Rozdiely v CS altcoinov sa totiž pohybujú rádove až do stoviek miliárd. Mincí ktoré sa neťažia a tých je viac ako dve tretiny, ich tvorcovia hodili na trh dohromady celé bilióny. Kam sa hrabú centrálne banky so svojimi tlačiarňami peňazí.

Percentuálna hodnota limitnej ceny oproti aktuálnej cene altcoinu je však veľmi dobrým ukazovateľom pre posúdenie a porovnávanie “výkonnosti” altcoinov medzi sebou a voči Bitcoin. Označujeme ju symbolom %ALTC/BTC a znázorňuje ju modrá krivka :

Cena Ethereum v posledných mesiacoch r. 2019 má stúpajúci trend. Nie však v takom tempe ako Bitcoin, nakoľko limitná cena Ethereum má mierne klesajúci trend.

%ALTC/BTC pre Ethereum postupne klesla z viac ako 70 % v januári 2018 až na akuálnych 17,5%. Ani vzostup ceny ETH /červená krivka/ za posledných 30 dní situáciu výrazne nezlepšil.

Porovnanie 2018/2019

TOP25 %ALTC/BTC – február 2018 :

TOP25 %ALTC/BTC – jún 2019 :

Porovnaním oboch tabuliek vidno výrazný prepad hodnoty %ALTC/BTC u všetkých mincí s výnimkou Binance Coin a EOS /Tether ako stable coin neberieme v úvahu/. Zároveň CS uvedené v zátvorkách za názvom meny v miliónoch ukazuje, o koľko narástlo CS mince. EOS + 300 milónov, Binance Coin + 40 miliónov, Tether + 1,2 miliardy .. atď. A že vraj kryptomeny nie sú inflačné.

Na záver limitná cena a jej percento pre Binance Coin :