Kolaps na obzore? Ministerstvo zdravotníctva už nestíha poriadne ani len zverejňovať údaje o koronavíruse

Spracovávame informácie o nových prípadoch koronavírusu na Slovensku denne. Podľa okresov a krajov. Od začiatku v predstave, že :

  • Celkový počet prípadov a nové prípady za Slovensko sú súčtom týchto údajov za kraje
  • Celkový počet prípadov a nové prípady za kraje sú súčtom týchto údajov za okresy

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo 11.10.2020 informáciu o nových prípadoch koronavírusu na Slovensku k 10.10.2020 v nasledovnej forme :

Na rozdiel od všetkých informácií v predošlých dňoch, je táto neúplná

Informácie zverejnené na stránke korona.gov.sk 11.10.2020 :

Skutočný súčet celkových čísel z vyššie uvedeného “semaforu” :

  • Súčet všetkých prípadov po okresoch, nesúhlasí so súčtom všetkých prípadov za kraje
  • Súčet všetkých prípadov po okresoch, nesúhlasí so súčtom všetkých prípadov za Slovensko
  • Súčet nových prípadov po okresoch, nesúhlasí so súčtom nových prípadov za kraje
  • Súčet nových prípadov po okresoch, nesúhlasí so súčtom nových prípadov za Slovensko

Na rozdiel od ministerských úradníkov, v treťom tisícročí nechávame spočítavať číselné údaje počítačom. Vyhýbame sa tak riziku, že slabé baterky v kalkulačke vyhodia zlé čísla.