Dynamické dáta na webe

Ak máte tisíce/desatisíce údajov, ktoré sa denne menia a potrebujete výstupy z nich zverejňovať na webe.

Formy výstupov:

  • Grafy vo forme obrázkov
  • Interaktívne grafy
  • Tabuľky /obrázok, alebo interaktívna/
  • Mapy
  • PDF súbory
  • Obrázky