COVID-19 Situácia v okresoch za 7/14 dní

Na nasledujúcom obrázku sú náhľady grafov 7 dňového vývoja v okresoch od 1.dec 2020 do 20.apr 2021. Na ľavej osi sú nové PCR prípady denne a za 7 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 7 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 1000:

Na nasledujúcom obrázku sú náhľady grafov 14 dňového vývoja v okresoch od 15.okt 2020 do 21.apr 2021. Na ľavej osi sú nové PCR prípady denne a za 14 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 14 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 2000: