COVID-19 Rating okresov Slovenska k 5. feb 2021

Bratislava sa oproti predošlým dňom prvýkrát dostala nad priemerné hodnoty Slovenska a skončila aktuálne rovno na špici tabuľky s najhorším COVID-19 Ratingom. Medzi prvým piatimi okresmi však rozdiely v indexe DGP-SK nedosahujú ani jeden celý bod.

Červeným podfarbením v stĺpcoch 5-11 sú zvýraznené horšie hodnoty, ako je priemer za Slovensko. 

V problémových 16 okresoch s ratingom menším ako 17 žije 36 % obyvateľov Slovenska. Prvýkrát sme v COVID-19 Rating použili farebné písmo v názve okresov v stĺpci č.1. Farba písma okresu v prvom stĺpci korešponduje so stupňom varovania k 3.2.2021. Čierna=4, červená=3, fialová=2, ružová=1

Vysvetlenie COVID-19 Rating okresov Slovenska (TU)

Pre tých, ktorí nemajú radi čísla ponúkame vizualizáciu vývoja v okresoch v jedinom obrázku :

Na obrázku nižšie je 7 dňový vývoj vo všetkých okresoch. Od 1. dec 2020 na osi vľavo, do 5. feb 2021 na osi vpravo. Na ľavej osi sú nové prípady denne a za 7 dní v dynamickej mierke. Na pravej osi je 7 dňový výskyt nových PCR prípadov na 100 tis. obyvateľov v statickej mierke s maximálnou hodnotou 1000 /fialová krivka/ + hodnota RSI 7 dní /zelená krivka/. Detailné zobrazenie interatívnych, klikateľných 7 dňových grafov okresov TU.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie v plnej veľkosti.

14 dňové grafy sú od 1. okt 2020 do 5. feb 2021. Ľavá i pravá os má dynamickú mierkuDetailné zobrazenie klikateľných, interaktívnych 14 dňových grafov okresov TU

Kliknite na obrázok pre zobrazenie v plnej veľkosti.

TRENDOVÉ UKAZOVATELE

45 % obyvateľov v okresoch so stúpajúcim trendom RSI7>60
16 % obyvateľov v okresoch so stúpajúcim trendom RSI14>60