COVID-19 Deň 13. Cesta do Talianska?

Aktualizované 18. marca 2020 15:00 hod

Na Slovensku máme aktuálne potvrdených 105 prípadov.  Je to veľa či málo oproti iným krajinám?  Určite je to dnes výrazne  menej ako v  Česku, či Taliansku. 

Štatisticky  však výskyt 100 prípadov v 5 miliónovom Slovensku a 60 miliónovom Taliansku nie je to isté.

Inak vyzerajú SR čísla /dnes stále relatívne dobre/  pri prepočte počtu obyvateľov  krajiny na jeden pozitívny prípad COVID-19.  

Diametrálne inak  to však  vyzerá, ak  tento údaj sledujeme v počte dní od začiatku epidémie v krajine.  Na Slovensku  vypukla epidémia COVID-19  o 5 dní  neskôr,  ako  v Česku.  A až o 19 dní  neskôr ako v Taliansku. 

Dnes, na 13. deň od začiatku epidémie  na Slovensku, je počet obyvateľov  Slovenska pripadajúci na jeden pozitívny nález  nižší, t.j.horší, ako v rovnaký deň v  ČR /dodnes bolo v ČR vykonaných 7664 testov/ .  Dokonca je výrazne  nižší/horší, ako v rovnakom čase v Taliansku. 

Viď posledný obrázok:   SR 51 997,  ČR 75 950,  IT 92 308

 

 

 

Čím menší počet obyvateľov pripadá na jeden pozitívny prípad, tým  viac  je  krajina  postihnutá epidémiou  :

K dnešnému dňu :

Slovensko /13. deň/  vykonalo 2 138 testov/4,91%  pozitívnych nálezov.

Česko /18.deň/ vykonalo 7 664 testov/6,81% pozitívnych nálezov.

Čísla sú čísla, všetko môže byť nakoniec inak.

BEZ SEDENIA DOMA, ICH VŠAK URČITE NEZLEPŠÍME 

Naše online aktualizované grafy nájdete tu : https://www.digipay.sk/covid-19/