COVID-19 Analýza testovania na Slovensku

Článok i komentáre ku grafom reagujú na aktuálnu situáciu k 7.4.2020. Grafy v článku sú však online aktualizované každú hodinu z nových údajov. S odstupom času bude možné vidieť ďalší vývoj .

Najskôr sa pozrime na priebeh ochorenia vo vybraných krajinách graf č.1:

Nástup ochorenia od prvého prípadu mal zo začiatku v jednotlivých krajinách rôzny priebeh. Neskôr sa však už sklon kriviek v nástupnej fáze začína nápadne podobať.

Každej krajine chvíľu trvalo, kým naštartovala opatrenia k zabráneniu šírenia nákazy. Z uvedeného dôvodu sme posunuli začiatok grafov do jediného bodu, ktorým je prekročenie 30 prípadov v krajine graf č.2 :

30 pozitívnych prípadov prekročilo Slovensko 13. marca 2020. K 7. aprílu 2020 ubehlo od daného dátumu 25 dní.

Prvých 7 dní /po 30 prípadoch/ bol vývoj ochorenia na Slovensku, Česku, Rusku, Anglicku približne rovnaký. Rovnako aj v Taliansku a Južnej Kóree, ale s cca 6 násobným počtom prípadov oproti Slovensku.

USA sa pohybovali približne v strede medzi dvomi uvádzanými skupinami krajín.

Už na 15. deň sa juhokórejská fialová krivka výskytu odpútala od talianskej a vydala sa smerom k výraznému znižovaniu počtu nových prípadov.

Skôr než si vysvetlíme prečo, pozrieme sa na vyššie uvedený graf prepočítaný na 10 000 obyvateľov krajiny. Dôvod je jednoduchý. Tisíc prípadov nakazených v 60 miliónovom Taliansku je niečo úplne iné, ako rovnaké číslo v 5,5 miliónovom Slovensku graf č.3 :

Slovenská modrá krivka sa v úvodnej 7 dňovej fáze /od 30 prípadov/ presunula z realitívne najlepších čísel v grafe č.2 do pásma tých najhorších v grafe č.3. Ocitla sa v rovnakej skupine s Českom, Talianskom a Južnou Kóreou.

Najmenšie počty dosahujú Rusko a USA približne rovnako. V strede medzi oboma skupinami je Anglicko.

Po 14. dni sa strmosť stúpania kórejskej krivky výrazne znížila. Počet nových prípadov denne pribúda zreteľne pomalším tempom.

Dva týždne stačilo /od potvrdenia 30 prípadov/ , aby Južná Kórea dostala situáciu pod kontrolu.

BEZ TESTOVANIA NIET POZITÍVNYCH PRÍPADOV

Ako testuje Slovensko znázorňuje graf č. 4 :

Priebeh testovania prepočítaný na 10 000 obyvateľov v počte dní od prekročenia 30 prípadov /aktuálne 25/ graf č.5 :

Počet testov na 14. deň na 10 000 obyvateľov/celkový počet testov :

  • 24,5 Južná Kórea/125 851
  • 14,6 Česko/15 584
  • 13,2 Rusko/192 824
  • 10,4 Slovensko/5 664
  • 6,0 Taliansko/36 359

Rozdiely sledovaných krajín oproti Južná Kórea sú priepastné. Slovenské testovanie v rovnaký deň bolo na úrovni iba 42 % oproti Južná Kórea.

Počet pozitívnych prípadov vo vzťahu k počtu testov na 10 000 obyvateľov v počte dní od prekročenia 30 prípadov /aktuálne 25/ graf č.6 :

Čiarkované krivky s bodmi v tvare diamantu na grafe č.5 zobrazujú počty testov. Slovenská modrá dole k 25. dňu od 30 prípadov až príliš kopíruje čiernu taliansku. Jej trend k 25.dňu nenaznačuje zlepšenie, približovaním k ruskej, českej či kórejskej krivke, ktoré sa nachádzajú nad slovenskou.

Ako by sme mali testovať, ak by sme chceli ísť kórejskou cestou naznačuje graf č.7 :

K 25. dňu /na Slovensku 7.4.2020/ Južná Kórea vykonala spolu 261 335 testov /fialová krivka celkom hore graf č.7/. Prepočet na počet obyvateľov Slovenska udáva hodnotu 27 829 testov /červená krivka v strede/. Slovensko však k tomuto dňu uskutočnilo iba 17 686 testov /modrá krivka v strede/.

Podobne to vyzerá pri prepočte na 10 000 obyvateľov. 32,4 slovenských testov oproti 51 kórejským graf č.8 :

V spodnej časti grafu č.8 vidno rovnakú percentuálnu úspešnosť testov k 25. dňu. V oboch krajinách mierne nad 3 percentá zo všetkých testov. Je na mieste položiť si otázku, koľko by malo Slovensko nakazených, keby malo v rovnakom čase uskutočnených 27 829 testov podľa kórejského modelu.

Južná Kórea nám môže slúžiť ako vzorový príklad. Na druhej strane je Taliansko, ako odstrašujúci príklad graf č.9 :

Slovenských 32,4 testov na 10 000 obyvateľov je o 31% viac, ako talianskych 24,6 testov v rovnakom 25. dni graf č.10 :

V spodnej časti grafu č.10 vidíme dennú úspešnosť slovenských a talianskych testov.

Aktuálny stav k 6.4.2020 :

Všetky krajiny k 6.4.2020 testujú neporovnateľne viac ako Slovensko v prepočítaní na 10 000 obyvateľov – červené čísla.

Dokonca aj obrovská krajina akou je Rusko testuje o 60 % viac ako Slovensko – zelené čísla.

Modré čísla : Slovensko by namiesto 17 686 testov, muselo mať vykonaných 28 368 testov podľa ruského modelu prepočítaného na 10 000 obyvateľov. Pričom Rusko je krajina s podobným počtom dní priebehu nákazy od 30 prípadov ako Slovensko.