COVID-19 Analýza II. vlna Slovensko, Česko, Taliansko

Koronavírus úraduje vo svete celé mesiace . Celkový počet pozitívnych prípadov dávno nezohľadňuje aktuálny stav v krajinách dnes. Drvivá väčšina pôvodne infikovaných už nie je šíriteľom nákazy. 14 dní je doba, po uplynutí ktorej by pozitívne testovaná osoba nemala ohrozovať svoje okolie. S výnimkou hospitalizovaných komplikovaných prípadov.

Počet nových prípadov za posledných 14 dní je najlepším ukazovateľom aktuálnej situácie v jednotlivých krajinách. Zároveň nás zaujíma, či počet nových prípadov má narastajúcu, alebo klesajúcu tendenciu.

K tomuto účelu sme využili indikátor RSI – Relative Strenght Index . RSI v našom prípade vyjadruje trend vývoja pozitívnych prípadov. Dáva odpoveď na mieru zmeny počtu nových prípadov na dennej báze a zároveň vyjadruje smer vývoja /narastajúci, stabilizovaný, klesajúci/

Použili sme kĺzavý súhrn 14 dňových nových prípadov k výpočtu hodnoty RSI. RSI má hodnoty od nula do 100.

Hodnoty RSI /o výpočte RSI (TU)/ :

  • 100 – kĺzavý 14 dňový súčet nových prípadov stúpa nepretržite za sebou 14 dní
  • nad 70 – výrazný vzostup nových prípadov v priebehu posledných 14 dní
  • 50 – ustálený stav, nové prípady pribúdajú približne v rovnakom počte každý deň. Počet nových prípadov za 14 dní, kolíše blízko okolo priemernej hodnoty
  • pod 30 – výrazný pokles nových prípadov v priebehu 14 dní
  • 0 – kĺzavý 14 dňový súčet nových prípadov klesá nepretržite za sebou 14 dní

Aktuálna situácia v Európe dňa 6.10.2010 14:00 hod

Celá Európa zaznamenává nárast počtu nových prípadov. Prvých 28 krajín je v grafe so vzostupným trendom nárastu nových prípadov za 14 dní. Krajiny s rovnakým RSI sú zoradené zostupne podľa priemerného počtu nových prípadov denne za 14 dní. Priemerný denný počet nových prípadov za posledné dva týždne :

  • Česko 2486
  • Taliansko 2006
  • Slovensko 492

14 dňové grafy nových prípadov

Grafy so 14 dňovým prírastkom nových prípadov majú oveľa väčšiu vypovedaciu schopnosť ako grafy s celkovými číslami. Najmä ak ide o včasnú výstrahu pred znepokojujúcim ďalším vývojom. Na základe týchto údajov sme už 24.augusta upozornili na nepriaznivý vývoj na Slovensku (TU). Realita však prekonala naše očakávania už o 6 dní skôr , s následným zreteľne nekontrolovaným vývojom k dnešnému dňu.

Taliansko

Taliansko patrilo v I. vlne k najviac postihnutým krajinám. Krajina s viac ako 60 mil. obyvateľov má takmer dvojnásobnú hustotu obyvateľstva na km2 oproti Slovensku /Taliansko 206, Slovensko 111, Česko 139/.

V Taliansku na konci júla RSI prekročil hodnotu 80 /veľmi výrazný vzostup/, následne celý čas je blízko hodnoty 100. Počet nových prípadov za 14 dní na 100 tisíc obyvateľov k dnešnému dňu je 46, čo je výrazne nižšia hodnota oproti aktuálnym číslam SR + ČR.

Slovensko

Slovensko zvládlo prvú vlnu pandémie ako jedna z najmenej postihnutých krajín v Eúrópe. Potom však prišlo leto. Okrem občanov sa očividne vybrali na dovolenky aj všetci politici a úradníci, zodpovední za zdravie národa.

Horúce leto zodpovední prespali v opojení úspešného zvládnutia prvej vlny. Inak by si už v priebehu augusta museli všimnúť , že situácia sa dramaticky mení. Od 20.sept je RSI nepretržite na hodnote 100. Počet nových prípadov za posledných 14 dní sa vyšplhal k dnešnému dňu na 130 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. To je 10 násobok hodnoty z maxima v I. vlne.

V závere júla na Slovensku začal stúpať počet pozitívnych testov , z celkového počtu testov za 14 dní. Pri relatívne nízkej hladine celkového počtu testov oproti I. vlne. Aktuálne presahuje hodnotu 8,3 % .

Česko

Český priebeh II. vlny je dramatický. RSI atakuje 100 bodovú hodnotu už od konca augusta. S miernym poklesom od začiatku októbra. Počet nových prípadov za 14 dní sa k dnešnému dňu vyšplhal na rekordných 325 na 100 tisíc obyvateľov, čo je 7 násobná aktuálna talianska hodnota /46/.

Porovnanie Taliansko, Slovensko, Česko

Posledný riadok tabuľky ukazuje nárast nových prípadov za posledných 14 dní k dnešnému dátumu. V Taliansku stúpol o viac ako tretinu, v Česku takmer o polovicu. Na Slovensku sa počet nových prípadov za posledných 14 dní takmer strojnásobil. Z hodnoty 2381 dňa 22.septembra vystúpal na súčasných 6881.

Rozdiel medzi priebehom II. vlny v Taliansku oproti Slovensku/ Česku je natoľko veľký, že sa začína prejavovať už aj v celkových číslach pozitívnych prípadov od začiatku pandémie (tu).

V grafe vidíme postupný nárast slovenských pozitívnych testov od 24. júla z hodnoty 1% z celkového počtu testov za 14 dní. V priebehu dvoch mesiacov táto hodnota narástla 5 násobne a k 25.septembru prekročila podľa WHO limitnú hranicu 5 percent.

Ak si niekto v auguste, či začiatkom septembra myslel, že testujeme dosť a máme postačujúci počet hygienikov na trasovanie, hlboko sa mýlil. Po 25. septembri už percento pozitívnych testov narastá raketovým tempom s aktuálnym prekročením 8 percentnej hranice.

Zodpovedné orgány na Slovensku jednoducho zlyhali. V Taliansku s 11 x väčším počtom obyvateľov ako na Slovensku, pribudlo za posledné 2 týždne 28 080 prípadov. To je o 62 % menej, oproti talianskemu maximu v I. vlne a iba 4 násobok slovenskej hodnoty za posledné dva týždne /6881/.

Dnes má Taliansko jednu tretinu nových prípadov za 14 dní oproti maximu z I. vlny. Na Slovensku je to takmer 10 násobok.

Taliansko očividne využilo leto na zvýšenie kapacít testovania a trasovania. Slovensko v lete asi dovolenkovalo. Vrátane všetkých zodpovedných, voči ktorým zatiaľ zodpovednosť za nezvládnutie situácie nikto nevyvodil.