2019-06-27 Weiss Ratings

Prvýkrát od januára 2018 je obsadené štvrté najlepšie ratingové pásmo “B+”. Usadil sa v ňom ako jediná kryptomena Bitcoin. Zlepšenie výsledného ratingu Bitcoin bolo spôsobené zlepšením hodnotenia v subparametri Reward /zisk, odplata/ z hodnoty “3. Fair” na “2. Good”. Uvedená zmena mala za následok zlepšené hodnotenie Bitcoin v kategórii Riziko/Odplata z pôvodnej hodnoty “9. C-” na stupeň “7. C+” /viď posledný obrázok/.

K zmene ratingu došlo až u 46 kryptomien z celkového počtu 122. O jeden stupeň si polepšilo 36 mincí. 9 mincí si vyslúžilo zhoršenie známky.

Celkove je 84 kryptomien s pozitívym posledným ratingom, čo je doteraz najvyššie číslo.