2019-06-20 Weiss Ratings

V poslednom hodnotení bol u 18. kryptomien zlepšený rating presunom o jeden stupeň do vyššieho ratingového pásma. 5. kryptomenám bol rating znížený.

V najlepšom ratingovom pásme “B” zostáva Bitcoin a Ethereum, spolu s EOS a XRP/Ripple, ktoré sa tam vrátili po krátkom pobyte v pásme “B-“.

Priemerné hodnoty zo sledovaných 123 kryptomien vykazujú mierne zlepšenie v subparametroch ratingu Riziko + Odplata /nižšie číselné hodnoty/ oproti predošlému hodnoteniu. Zároveň došlo k zlepšeniu celkovej priemernej hodnoty ratingu vyjadrenej číslom 9,85 z predošlej hodnoty 9,96.