2018-10-04 Weiss Ratings

Mesiac september bol zatiaľ najhorším obdobím roku 2018 pre takmer všetky mince. V prvej polovici mesiaca celkové priemerné ceny poklesli až pod úroveň 20 percent januárových maximálnych hodnôt.  Výraznou výnimkou v TOP 20 Market Cap sú Binance Coin,  Eos a Bitcoin,  ktorých záverečné ceny  sa pohybovali na úrovni 56, 46, 40 percent januárových cien.

Cena Bitcoin sa denne pohybovala  v  neobvykle  neustále sa zužujúcom pásme, vymedzeným maximálnou a minimálnou cenou s osciláciou okolo 6 600 $.  V tomto trende pokračuje  aj začiatkom októbra .

Do minulotýždňového Weiss Cryptocurrency Ratings  zverejneného 4.10.2018 pribudla v pásme  D- ako 109. hodnotená minca  70 AOA Aurora (3461)12D- *

Do zatiaľ najelitnejšej  skupiny B- sa zlepšeným ratingom vrátila kryptomena 15 NEO NEO (65) 6B- R+04,108:*

NEO je tak podľa WCR v najlepšej štvorke kryptomien, čo je aj naprostá zhoda s ratingom CCID

Ďalšími mincami so zlepšeným ratingom o jeden stupeň sú :

Na rozdiel od predošlého hodnotenia, tentokrát prišli na rad aj 4 červené karty v podobe znižovania ratingov :

V aktuálnych priemerných hodnotách v jednotlivých parametroch/kritériách  ratingu k výraznejším zmenám nedošlo :

Viac informácii o spôsobe WCR hodnotenia kryptomien nájdete v našom článku Analýza ratingov kryptomien

Poznámka : v článku sa vyskytujú názvy mincí s klikateľným odkazom na  stránku mince  na CoinMarketCap.com v štruktúre :

  • poradové číslo mince podľa Market Cap
  • skratka + názov mince
  • počet mincí v obehu v miliónoch v zátvorkách
  • aktuálny WCR rating + posledná zmena
  • ak existuje CCID rating nasleduje číslo s desatinnou čiarkou. Celé číslo znamená poradie mince v CCID  ratingu /1-33/, desatinná časť čísla znamená počet bodov CCID
  • dvojbodka, ak sa obchoduje na Binance
  • hviezdička, ak sa minca neťaží

ZDROJ: